K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Akademia z porozumieniem

0

Dziś, 28 czerwca, w nowej auli Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się konferencja prasowa, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz rozwoju systemu ustawicznej edukacji zawodowej. Porozumienie zawarto w ramach projektu „Centrum Doskonałości Zawodowej – Edukacja na rzecz Nowoczesnej Gospodarki”.

Dzisiaj w nowej auli Akademii Pomorskiej w Słupsku uroczyście podpisano porozumienie na rzecz rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej. Dokument podpisali nie tylko lokalni samorządowcy i przedsiębiorcy, ale również starostowie z Lęborka czy Człuchowa. Celem porozumienia jest stworzenie centrum kształcenia doskonałości zawodowej, którego zadaniem będzie integrowanie działań edukacyjnych w regionie słupskim i okolicach.

– W ramach utworzonego centrum chcielibyśmy, po pierwsze, wykonywać różnego rodzaju analizy pod kątem potrzeb kształcenia dla pracodawców na terenie naszego miasta i na terenie subregionu słupskiego. Celem porozumienia jest także, abyśmy wspólnie kreowali ten rynek edukacyjny, abyśmy wspólnie występowali, proponowali pewne rozwiązania edukacyjne, potrzebne na naszym rynku. Dlatego też – mówi dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku – celem tego centrum będzie również wypracowanie różnych form kształcenia od poziomu wyższego o charakterze praktycznym poprzez różnego rodzaju studia podyplomowe czy kursy. Kolejnym ważnym elementem będzie to, abyśmy tworzyli ścieżki kształcenia od szkół ponadpodstawowych poprzez szkoły średnie, kończąc na tych kierunkach priorytetowych cz też na kierunkach bardzo ważnych dla naszego subregionu, na wykształceniu wyższym. Tak abyśmy integrowali się tutaj od szkoły ponadpodstawowej poprzez średnią i żeby nasza młodzież miała pełny dostęp do edukacji od każdego szczebla aż po szkolnictwo wyższe. I najważniejsze w tym wszystkim, szanowni państwo, żeby ta młodzież została tu u nas, w naszym mieście, w naszym subregionie słupskim.

Porozumienie zawarto w ramach projektu „Centrum Doskonałości Zawodowej – Edukacja na rzecz Nowoczesnej Gospodarki”. Pierwsze szeroko zakrojone badania i diagnoza potrzeb regionu przeprowadzone mają zostać w październiku. Po rozpoznaniu potrzeb edukacyjnych rynku Rada Centrum Doskonałości Zawodowej będzie szukać rozwiązań i stworzy ofertę edukacyjną. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.