K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wyższe stawki w strefie

0

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni podjęli decyzję o podniesieniu stawek opłat za postój samochodu w strefie płatnego parkowania na terenie miasta. Oznacza to, że za pierwsze pół godziny zapłacimy 2 złote, a za godzinę 4 złote.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku poddano pod głosowanie projekt uchwały sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania. Dokument zakładał podniesienie dotychczasowych stawek, które obowiązują od 2016 roku. Podkreślono, że ideą funkcjonowania strefy nie jest wyłącznie zarabianie, ale przede wszystkim przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych w centrum.

Taki jest cel strefy, żeby była rotacja, bo jak ktoś będzie mógł sobie przed sądem zaparkować na cały dzień, to rotacji nie będzie – tłumaczyła Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. – Mamy niejako zmuszać korzystających z miejsc parkingowych w centrum miasta, żeby musieli albo więcej zapłacić, jeżeli chcą stać na tym miejscu, albo zmienić miejsce i przemieścić się. W centrum miasta powinno się załatwiać sprawy i wyjeżdżać. Taki jest cel stref płatnego parkowania.

– Przede wszystkim jest to uchwała, która zwiększa w strefie płatnego parkowania opłaty za karnety i bilety – informuje Jarosław Borecki, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. – Wszelkie opłaty, które do tej pory były są zwiększane zgodni z prawem i te wartości, które są podane są maksymalnymi, jakie możemy złożyć.

Po podwyżkach za pół godziny postoju w strefie zapłacimy 2 złote, a nie jak dotychczas złotówkę. Pierwsza godzina obecnie kosztuje 2,50 zł, a po podwyżce wyniesie już 4 złote. Druga godzina postoju to wzrost z 3 zł do 4,80 zł, a trzecia z 3,60 zł do 5,70 zł. Zgodnie z zapisami uchwały za czwartą i kolejne godziny zapłacimy 4 zł zamiast aktualnie 2,50 zł. Drożej zapłacimy też za abonament. Bilet miesięczny kosztować będzie 200 zł, półroczny 1000 zł, a roczny, zdrożeje o 400 zł i wyniesie 1600 zł. Natomiast kierowcy mieszkający na terenie strefy zapłacą 120 zł zamiast 60 zł. Przeciwny wprowadzeniu podwyżek już teraz był m.in. Paweł Szewczyk, radny z klubu Platformy Obywatelskiej, który chciał się dowiedzieć, dlaczego na niektórych ulicach objętych strefą obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy tylko ich połowy lub jednej strony. Radny postulował także uszczelnienie strefy w zakresie oznakowania terenów przyległych, w tym podwórek, na których parkują ci, którzy chcą uniknąć płacenia.

Mamy taką sytuację, że podnosimy opłaty w strefie płatnego parkowania, a nie mamy załatwionych dwóch ważnych spraw – mówi Paweł Szewczyk, radny Rady Miejskiej w Słupsku, klub PO. – Nie mamy zabezpieczonych odpowiednich przyległych terenów miasta, aby osoby mogły unikać płatnego parkowanie. Po miesiącu czasu otrzymałem pismo od pana prezydenta Golińskiego, że moja propozycja w zakresie uszczelnienia strefy płatnego parkowania poprzez odpowiednie oznakowanie terenów przyległych to jest rozwiązanie niegospodarne. Mamy ulice, które z niewiadomych przyczyn nie są objęte strefą płatnego parkowania. Na przykład n jednej stronie ulicy Mickiewicza są parkometry i jest tam rotacja samochodów, z drugiej nie ma i jest cała zastawiona samochodami i jest kompletny paraliż. Mamy ulicę Jaracza. Nie ma parkometrów i jest zastawiona. Ulica Długa zastawiona. Mieszkańcy nie mają gdzie parkować, bo każdy, kto chce załatwić sprawy stawia tam samochód, idzie i załatwia. Ulica szkolna jest parkingiem dla pracowników starostwa, bo stamtąd mają blisko. Tutaj też powinniśmy te dwa aspekty poruszyć, dlatego biorąc pod uwagę brak tej analizy, brak działań w zakresie uszczelniania strefy, ja będę głosował przeciwko podwyżkom cen w strefie płatnego parkowania.

Podczas sesji poinformowano także, że na chwilę obecną nie zostaną wprowadzone zniżki dla posiadaczy karty mieszkańca. Jeśli jednak zostanie wypracowana odpowiednia formuła prawna pozwalająca na taki krok, wtedy uchwała zostanie uzupełniona o odpowiednie ulgi. Ostatecznie 17 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 był nieobecny. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, co oznacza, że nowe ceny mogą zacząć obowiązywać najwcześniej od połowy lipca. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.