K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rozpoczęli szkolenie

0

Dziś, 4 lipca, na terenie 7. Brygady Obrony Wybrzeża przy ulicy Westerplatte w Słupsku rozpoczęło się pierwsze na Pomorzu szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dalszy cykl szkoleniowy kontynuowany będzie w 3. Batalionie Zmechanizowanym w Trzebiatowie.

Dziś od wczesnych godzin porannych na terenie 7. Brygady Obrony Wybrzeża przy ulicy Westerplatte w Słupsku trwało wcielanie ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przez bramę jednostki do godziny 12 zgłosiło się około 200 kandydatów, po połowie mężczyzn i kobiet. W zdecydowanej większości byli to bardzo młodzi ludzie, którzy tym samym rozpoczęli trwające 28 dni szkolenie podstawowe. Wszyscy zgłosili się dobrowolnie i każdy z nich może w każdej chwili zrezygnować, nie ponosząc konsekwencji. Elewi, którzy dotrwają do przysięgi i zdecydują się pozostać w wojsku, będą mogli kontynuować szkolenie podczas 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego. Ci, którzy zrezygnują po przysiędze, zostaną automatycznie przeniesieni do rezerwy.

Żołnierze pobiorą wyposażenie, zostaną sprawdzone ich dokumenty i zostaną skierowani do 3. Batalionu Zmechanizowanego w Trzebiatowie, gdzie odbędzie się szkolenie podstawowe, które trwa 28 dni. W tym czasie nauczą się wszystkiego, co powinien umieć każdy żołnierz, czyli musztry, obsługi broni, podstawowych czynności. I oczywiście podniesie się ich sprawność fizyczną. Po tych 28 dniach szkolenie zostanie zakończone przysięgą wojskową – mówi kpt. Grzegorz Kruk, oficer prasowy 7. BOW. Wytyczne, kto może zgłosić się, są zarówno na stronie naszej brygady, jak i Wojskowego Centrum Rekrutacji. Generalnie kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, nie może być karany i musi mieć wykształcenie przynajmniej podstawowe. I bardzo ważny czynnik – odpowiednią sprawność psychofizyczną.

W biurze przepustek przeprowadzono weryfikację kandydatów, a następnie w punkcie informacyjno-kontrolnym wypełniane były niezbędne dokumenty ewidencyjne. Ochotnicy musieli stawić się także przed komisją lekarską. Kolejnym etapem było przejście do budynku 2. Batalionu Zmechanizowanego, gdzie znajdowało się m.in. stanowisko fryzjera.

W przyszłości chciałbym zostać pilotem i mam nadzieję, że szkolenie wojskowe mi na to pozwoli – mówi Konrad Gabryelewicz, elew z Poznania. Podczas szkolenia 28-dniowego oczekuję nauki musztry, odpowiedniego zachowania, obsługi broni, poprawy sprawności fizycznej. Mam nadzieję, że uda mi się to ukończyć, żeby zostać później na 11 miesięcy.

Zdecydowałem się przyjść do wojska, żeby zostać czołgistą. I tak samo jak kolega chcę poprawić sprawność fizyczną, bo tej kondycji nie było, poprawić samopoczucie, psychikę – mówi Dawid Danewicz, elew z Suchowoli.
Najważniejszym elementem dzisiejszego dnia był odbiór munduru i całego wyposażenia wojskowego. Ekwipunek zawierał między innymi beret, pas, plecak i buty. Po odbiorze sprzętu ochotnicy grupowani byli w izbach, gdzie wyczekiwali na transport do 3. Batalionu Zmechanizowanego w Trzebiatowie. Tam zapewnione będą mieć zakwaterowanie i wyżywienie. Podczas szkolenia nauczą się m.in. zaprawy, musztry, rozpoznawania stopni, meldowania się przełożonemu i odpowiedniego zachowania wojskowego. Za ukończenie 28-dniowego szkolenia podstawowego każdy z elewów otrzyma wypłatę w wysokości 4.560 złotych brutto.

Z mojej strony wygląda to tak, że od dziecka chciałam iść do wojska. Zainspirował mnie też trochę wujek, bo od dawna służy w wojski. Oczekuję, że podczas szkolenia wojsko zmobilizuje mnie do tego, żebym dalej chciała tutaj być i żeby przygotowało mnie do tego, abym mogła już pełnić służbę zawodową – mówi Laura Gajdzińska, elew z Giż k. Olecka.

Ja od dziecka chciałam iść do wojska, zawsze mnie to pasjonowało. Uważam, ze kobiety i mężczyźni są równi. Chcę po prostu pokazać, że też możemy i jesteśmy silne. Jestem z Piwnicznej, czyli z Małopolski, przejechałam 800 kilometrów, bo chcę zrobić coś fajnego i spełnić marzenia – mówi elew Maria Grucela.
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby w wojsku polskim, do której nabór rozpoczął się 21 maja. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.