K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Oświadczenie wójt gminy Słupsk

0

Wczoraj w mediach pojawiły się doniesienia o przygotowanym już rządowym projekcie rozporządzenia w sprawie zmiany granic Słupska. Do miasta miałyby zostać przyłączone sołectwa Siemianice, Bierkowo i część Płaszewka. Dziś wójt gminy Słupsk Barbara Dykier wydała w tej sprawie specjalne oświadczenie.
.
Słupsk chce poszerzyć swoje granice, włączając w nie sześć sołectw gminy Słupsk i jeden obręb, ponieważ – zdaniem ratusza – miasto nie ma możliwości dalszego rozwoju ze względu na brak terenów inwestycyjnych. Władze Słupska proponują przyłączenie Siemianic, Bierkowa, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Strzelina, Włynkówka oraz część sołectwa Swochowo – Niewierowo. Słupsk ma również tracić na odpływie swoich podatników, którzy przenoszą swoje ośrodki życia do okalających je sołectw gminy wiejskiej, inwestując w zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe. Konsultacje społeczne niemal w stu procentach potwierdziły wolę pozostania mieszkańców gminy w granicach swojego samorządu.
.
Wczoraj pojawiły się w mediach informacje o gotowym już rządowym projekcie rozporządzenia w sprawie zmiany granic Słupska. Dokument ma zakładać włączenie w obręb miasta dwóch sołectw w całości – Siemianic i Bierkowa oraz jednego – Płaszewka – w części zlokalizowanej od południowo-wschodnich granic miasta do linii obwodnicy Słupska. Dziś, 8 lipca, wójt gminy Słupsk Barbara Dykier wydała specjalne oświadczenie.
(jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.