K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gmina Słupsk nie składa broni

0

W miniony piątek ukazał się projekt rządowego rozporządzenia w sprawie proponowanej zmiany granic administracyjnych miasta Słupska. Gmina wiejska Słupsk, która od 1 stycznia 2023 roku miałaby stracić na rzecz miasta wysoko zurbanizowane obszary, nie składa jeszcze broni.

O nieco ponad 22 km2 ma powiększyć się Słupsk od 1 stycznia przyszłego roku. Obszar ten odpowiada powierzchni dwóch sołectw Siemianice i Bierkowo oraz części Płaszewka, gdzie zlokalizowana jest podstrefa ekonomiczna. Tym samym społeczność miasta powiększy się o prawie 4,4 tysiąca nowych mieszkańców. W opinii ratusza to rozsądny kompromis pomiędzy tym, o co wnioskował samorząd Słupska a argumentami formułowanymi przez gminę Słupsk. Wnioskodawca podnosi, że w Słupsku wyczerpały się już możliwości rozwoju miasta w oparciu o jego wewnętrzny potencjał i w szybkim tempie zmniejsza się liczba jego ludności ze względu na migrację do sąsiednich gmin. Jednak to Słupsk w dalszym ciagu pozostaje dla wielu z tych ludzi centrum, ponieważ w nim pracują i korzystają z jego zasobów.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji doszło do spotkania przedstawicieli obu samorządów. Prezydent Słupska wskazała obszary, których włączenie w granice miasta pozwoli na zaspokojenie jego najpilniejszych potrzeb i umożliwi podejmowanie skutecznych działań służących zahamowaniu niekorzystnych zjawisk suburbanizacji oraz depopulacji.

Wójt gminy Słupsk podkreśla natomiast, że w toku tego spotkania nie został wypracowany żaden kompromis pomiędzy zainteresowanymi stronami ani porozumienie. Dodatkowo w uzasadnieniu zamieszczonym do rządowego projektu rozporządzenia nie zawarto nawet stanowiska gminy Słupsk, a jedynie stanowisko wnioskodawcy, czyli miasta Słupsk. Dlatego po spotkaniu wójt wystosowała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo, w którym wskazuje, jakie tereny decyzją samorządu wiejskiego mogłyby w toku negocjacji zostać przekazane miastu. Chodzi o obszary niezurbanizowane i niezamieszkałe, graniczące ze Słupskiem – obręb geodezyjny Strzelino oraz obręb geodezyjny Bierkowo wraz z terenami stanowiącymi własność spółki miejskiej – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Dodatkowo mieszkańcy Bierkowa i Siemianic organizują 11 lipca na swoim terenie kolejne protesty, a we wtorek, 12 lipca, w Redzikowie będzie mieć miejsce blokada drogi S6. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.