K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Droga do węzła

0

Kontynuowana jest budowa węzła transportowego przy dworcu PKP w Słupsku. W ramach tej inwestycji wykonawca wykona nowe połączenie drogowe od ulicy Towarowej. Prowadzone są również prace nad konstrukcją nawierzchni drogi manewrowej dla autobusów.

Przyśpieszyły prace związane z budową węzła transportowego przy dworcu PKP w Słupsku. Sama bryła konstrukcji jest już wykonana w 80 procentach. Przy wznoszeniu nowego obiektu wykorzystano elementy i odtworzono elewacje zabytkowego budynku magazynowego i ekspedycji kolejowej. W ramach inwestycji powstaną nowe połączenia drogowe, między innymi od ulicy Towarowej. Nowa droga przebiegać będzie w miejscu zlikwidowanych już ogródków działkowych. Wyrównano teren oraz przygotowano pierwszą podsypkę pod nową nawierzchnię.

– W tej chwili przy budowie słupskiego węzła transportowego trwają prace praktycznie wszystkich branż, ponieważ jednocześnie wykonywane są zarówno prace instalacyjne, prace przy budowie budynku dworca i wiaty peronowej, przy budowie wyjścia z tunelu kolejowego, a także rozpoczęły się prace drogowe związane z budową nowego połączenia od ulicy Towarowej do węzła oraz budowa wewnętrznych dróg i parkingów w obrębie samego węzła – informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Zakończyło się odtwarzanie ścian z elewacji byłego budynku magazynu oraz ekspedycji kolejowej od strony dworca kolejowego. To jest elewacja z zachowaniem oryginalnych drewnianych elementów muru pruskiego z wypełnieniem z nowych cegieł klinkierowych. Natomiast – i tu ciekawostka – ściana szczytowa od strony ulicy Towarowej odtwarzana jest w całości z materiału oryginalnego, z cegieł, które udało się pozyskać podczas zabezpieczania i rozbiórki tego obiektu. Co istotne, udało się także pozyskać oryginalne elementy szkliwione ozdobne i one na bazie wytycznych konserwatora zabytków również zostały wbudowane, tak żeby pokazać, jak pierwotnie ten budynek wyglądał.

Docelowo nowy węzeł ma obsługiwać transport autobusowy w rejonie Słupska. Dla sprawnej komunikacji w obszarze inwestycji wykonawca rozpoczął już prace przy budowie placu manewrowego.

– Największym obszarowo realizowanym w tej chwili zadaniem jest budowa nowej drogi dojazdowej od ulicy Towarowej. Ulica Towarowa w ramach inwestycji też zostanie całkowicie przebudowana, rozbudowana, powstanie nowa jezdnia bitumiczna, chodnik i wprowadzimy drogę rowerową. Będą też parkingi przy tej ulicy – mówi zastępca dyrektora ZIM. – Natomiast w tej chwili największą zmianą jest nowa droga przebiegająca po terenie, który pierwotnie był wykorzystywany pod ogrody działkowe. Te ogrody zostały już zlikwidowane, wykonano roboty ziemne, wymieniono grunt i w najbliższym czasie wykonawca zacznie wykonywać warstwy konstrukcji drogi. Druga brygada drogowa pracuje równolegle, żeby te roboty maksymalnie przyspieszyć, korzystając z sezonu budowlanego. Ta druga brygada prowadzi już także roboty na obszarze parkingów i placów manewrowych dworca. Tu wykonywane są koryta, roboty ziemne, a także podbudowy z kruszyw.

Jak informuje zastępca dyrektora ZIM w Słupsku, każdy problem występujący przy budowie węzła jest szybko rozwiązywany i termin oddania obiektu nie jest zagrożony. Dzięki tej inwestycji komunikacja w mieście ma zostać usprawniona już w czerwcu przyszłego roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.