K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wojskowo w liceum

0

W nowym roku szkolnym 2022/2023 w liceum w Redzikowie będą prowadzone oddziały przygotowania wojskowego, które zastąpią program certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Dzięki tej zmianie edukacja wojskowa potrwa pełne 4 lata, a nie 1,5 roku jak dotychczas.

Liceum w Redzikowie znalazło się na liście ponad 100 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, które otrzymały zezwolenie ministra obrony narodowej na utworzenie w nowym roku szkolnym 2022/23 oddziału przygotowania wojskowego. OPW ma docelowo zastąpić program certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, który stopniowo będzie wygaszany. Teraz edukacja wojskowa potrwa pełne 4 lata, a nie jak dotychczas 1,5 roku. W oddziałach realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych teoretycznych zajęć edukacyjnych. Kadeci uczestniczyć będą również w zajęciach praktycznych prowadzonych przez patronacką jednostkę wojskową, którą dla liceum w Redzikowie jest Batalion Ochrony Bazy. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, organizowany na początku ostatniego roku nauki.

Od dwóch lat realizujemy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” – informuje Sylwia Sexton, dyrektor liceum w Redzikowie. – W tym roku otrzymaliśmy bardzo miłą decyzję o przyznaniu naszej szkole akredytacji do prowadzenia oddziału przygotowania wojskowego. Wiąże się to z korzyściami dla naszych uczniów, wyższym poziomem kształcenia wojskowego. Są też korzyści finansowe dla placówki, co znajdzie przełożenie na naukę w naszej szkole.

Kadeci będą realizowali program edukacji wojskowej, który obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne – szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne, szkolenie z przepisów prawa oraz podstawy wychowania wojskowego. Dzięki ukończeniu OPW kadeci planujący przyszłość w czynnej służbie wojskowej będą mieli skróconą służbę przygotowawczą. Absolwenci otrzymają też dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na uczelnie wojskowe.

Decyzję ministra obrony traktujemy bardzo poważnie – zapewnia dyrektor Sylwia Sexton. – Jest to dla nas olbrzymie prestiżowe wyróżnienie. Bardzo się cieszymy z tego nie tylko my, kadra nauczycieli, ale także nasi uczniowie z rodzicami. Postaramy się sprostać wyzwaniu.

Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej o utworzeniu oddziału przygotowania wojskowego ma upowszechniać edukację w zakresie obronności wśród młodzieży, a w dalszej perspektywie czasowej również zwiększyć liczebność sił zbrojnych. Łącznie od 1 września 2022 roku w polskich szkołach będzie działać 265 takich oddziałów. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.