K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rekompensaty za PGR-y

0

Blisko 26 milionów złotych otrzymał region słupski w ramach wsparcia gmin popegeerowskich. Pieniądze na lokalne inwestycje pochodzą z trzeciej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Rozstrzygnięto trzeci nabór rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Region słupski otrzymał prawie 26 milinów złotych w ramach wsparcia dla obszarów, na których funkcjonowały PGR-y. W naszym regionie pieniądze trafią do 11 jednostek terytorialnych, między innymi do gminy Kobylnica, która otrzyma blisko 2 miliony złotych na uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o niskich dochodach. Dofinansowanie inwestycji otrzymała również gmina Słupsk.

– W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, trzeciej edycji, została nam przyznana kwota dofinansowania w wysokości 2 milionów złotych. Będzie to inwestycja dotycząca budowy kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w miejscowości Krępa Słupska oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jezierzyce wieś. Kwota całej inwestycji szacowana jest na 2,2 miliona złotych – mówi Ewa Guzińska, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Słupsk. – Nasza gmina jest również beneficjentem środków, które zostały przyznane Słupskiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu, którego jesteśmy członkiem. I tu kwota dla całego związku wynosi około 4 milionów złotych. Środki te będą wydatkowane na poprawę usług administracji publicznej, cyfryzację gmin zrzeszonych w tym związku – czyli poprawę usług, ich dostępności i większego ich zautomatyzowania – oraz na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie tych gmin.

Powiat słupski dzięki rządowemu wsparciu zakupi kolejne autobusy. Na ten cel otrzymali prawie 4 miliony złotych. Jak informuje rzecznik rządu Piotr Müller, wszystkie te działania służyć mają wyrównaniu szans rozwojowych mniejszych miejscowości, które były wcześniej zaniedbane przez transformację w latach 90. ubiegłego wieku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.