K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konsultacje sześciu ulic

0

Od środy, 20 lipca trwać będą konsultacje społeczne przebudowy ulic Reja, Ziemowita, Jagiellońskiej, Kochanowskiego, Książąt Pomorskich i Kadłubka. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu zagospodarowania terenu dla tych sześciu ulic do 10 sierpnia.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej ogłosił konsultacje społeczne dotyczący projektu przebudowy sześciu zaniedbanych ulic, znajdujących się pomiędzy ulicami Szczecińską i Piłsudskiego. Chodzi o ulice Reja, Ziemowita, Jagiellońską, Kochanowskiego, Książąt Pomorskich i Kadłubka. Wszystkie one znajdują się blisko siebie i zostaną objęte jednym kompleksowym opracowaniem projektowym, które obecnie jest przygotowywane.

Układ tych ulic to pozostałość układu ulic wiejskich – tłumaczy Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Tutaj możemy mówić o zagospodarowaniu wsi, która została wchłonięta przez miasto, a układ przestrzenny zachował się przez te kilkadziesiąt lat niemal niezmieniony. To inwestycja bardzo potrzebna, ponieważ stan tych dróg jest coraz gorszy, ale trudna z uwagi na to, że dysponujemy tutaj niewielkim terenem, a jest konieczność koordynacji prac wielu branż.

Planowana inwestycja na sześciu ulicach przewiduje budowę nowej jezdni oraz chodników z kostki betonowej, które znajdą się na jednym poziomie i objęte będą strefą zamieszkania. Kanalizacja deszczowa, odwodnienie oraz sieć wodociągowa mają być przebudowane. Ponadto zbudowana ma zostać sieć teletechniczna, a sieć oświetleniowa będzie wymieniona. Zrewitalizowane zostaną tereny zielone, w tym te istniejąca w obrębie placu Książąt Pomorskich. W planach jest odtworzenie schodów do drzwi wejściowych do domów w ciągu ulicy Mikołaja Reja. Pojawią się też nowe ławki i kosze na śmieci.

Konsultujemy przebudowę w zakresie drogowym, bo kwestie związane z uzbrojeniem podziemnym są wtórne – informuje Tomasz Orłowski, – Założenie jest takie, by w tej niewielkiej przestrzeni pogodzić wszystkie interesy, czyli zarówno pieszych jak i kierujących. Jeśli chodzi o zmiany w organizacji ruchu, to nie przewidujemy większych zmian. Ulica Jagiellońska będzie jednokierunkowa od ulicy Szczecińskiej w kierunku ulicy Piłsudskiego. Ulica Reja będzie jednokierunkowa od ulicy Piłsudskiego w stronę Szczecińskiej.

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta odbędzie się we wtorek, 26 lipca o godzinie 16 w sali 211 Urzędu Miejskiego. Ponadto dyżury konsultacyjne, będą trwały od 25 lipca do 8 sierpnia w siedzibie ZIM. Mieszkańcy konsultowanych ulic będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość. Przebudowa nie rozpocznie się w najbliższym czasie.

W tej chwili konsultujemy dokumentację techniczną – mówi Tomasz Orłowski. – Kiedy będziemy ja mieli, będziemy mieli oszacowane koszty, wtedy będziemy szukać finansowania dla tego zadania. Realizacji w tym momencie nie ma ani w budżecie, ani w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie będą wiążące dla miasta. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje od najbliższej środy, 20 lipca do 10 sierpnia. Opinię można wyrazić osobiście lub wysyłając maila na adres [email protected]. Formularz konsultacyjny, a także projekt zagospodarowania terenu dostępne są na stronie internetowej ZIM-u. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.