K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dawny Słupsk

0

W Herbaciarni w Spichlerzu Richtera można zwiedzać wystawę czasową zatytułowaną „Poznawanie świata. Kopie pocztówek dawnego Słupska ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego”. Na ekspozycję składa się 51 reprodukcji kart pocztowych przedwojennego Słupska. Wystawa będzie czynna do 28 sierpnia.

Wystawa czasowa zatytułowana „Poznawanie świata. Kopie pocztówek dawnego Słupska ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego” składa się z 51 reprodukcji kart pocztowych przedwojennego Słupska umieszczonych w 20 ramach. Jest to już 14. wystawa z tego cyklu, udostępniająca zwiedzającym kolejne pocztówki spośród prawie 1000 znajdujących się w zbiorach muzeum. Najstarsze widokówki zostały wydane pod koniec XIX i na początku XX wieku, a najmłodsze na początku lat czterdziestych minionego stulecia. Są one zarówno czarno-białe jak i w kolorze. Dzięki wystawie można zobaczyć, jak kiedyś wyglądało życie mieszkańców w przedwojennym, niemieckim Stolpie.

– Tym razem hasłem wywoławczym jest „Poznawanie świata”. Pokazane są pocztówki, miejsca, dzięki którym było możliwe poznawanie świata w dawnym Stolpie, zasadniczo bez opuszczania miasta. I tu jeśli chodzi o przybytki, w których zdobywamy wiedzę, to są one oczywiste: szkoły. Przy czym każdy chyba sobie zdaje sprawę, że w szkole niekoniecznie tylko na lekcjach poznajemy świat. Poznajemy go także między lekcjami, w czasie wakacji, tam kształtują się nasze upodobania, gusty, zdobywamy różnego rodzaju wiedzę – mówi Beata Zgodzińska, kustosz wystawy, pracownik Działu Historyczno-Artystycznego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. – Miejscami, w których w dawnym Stolpie, ale i we współczesnym Słupsku można zdobywać wiedzę, są kościoły. To nie tylko miejsca kultu, bo czytane w religii mojżeszowej, wyznaniach chrześcijańskich święte księgi są także kopalnią informacji o dawnym świecie. Często stamtąd po raz pierwszy dowiadujemy się o Ur Chaldejskim, o Egipcie faraonów, o cedrach libańskich.

Karty pocztowe przedstawiają również kamienice oraz dawne ulice, po których jeździły tramwaje. Ujrzeć można liczne witryny sklepowe, w tym sklepów kolonialnych czy znajdujących się przy rynku księgarni Langenhagena i Hildebrandta. Na widokówkach widnieją miejsca spotkań, w tym kawiarnie, restauracje, cukiernie, piwiarnie i inne lokale. Podziwiać można układ przestrzenny miasta i nieistniejącą już gęstą zabudowę Starego Rynku, z której wojnę przetrwały tylko trzy kamienice. Uwiecznione zostały m.in. Nowa Brama, dawny kościół św. Mikołaja, klasztor norbertanek, szkoła policji czy nowa synagoga. Są też dawne koszary wojskowe przy obecnej ulicy Westerplatte, w których dziś mieści się Akademia Pomorska. Zaprezentowano również pocztówki wydane z okazji jubileuszy szkół.

– Pocztówki, których kopie tutaj pokazujemy, są własnością muzeum. Trafiały do nas w różnych czasach. My regularnie powiększamy naszą kolekcję, chociaż ostatnio większych nabytków, jeśli chodzi o pocztówkę dawnego Słupska, nie było – mówi kustosz Beata Zgodzińska. – Zachęcam państwa serdecznie do zobaczenia, do skonfrontowania własnych wyobrażeń, jak, gdzie można poznawać świat. Punktem kończącym wystawę są pocztówki przedstawiające dworzec kolejowy, skąd mieszkańcy Stolpu i Słupska wyjeżdżali i wyjeżdżają w świat i wtedy mogą skonfrontować swoje wyobrażenie o nim ze stanem faktycznym.

Wystawa czasowa pocztówek dostępna jest dla zwiedzających w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera do 28 sierpnia. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.