K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przysięga Legii Akademickiej

0

W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce odbył się uroczysty apel z okazji złożenia przysięgi przez elewów Legii Akademickiej. Przysięgało ponad 130 ochotników, w tym 34 kobiety.

W pierwszych dniach lipca ponad 130 ochotników, w tym 40 kobiet, różnych kierunków studiów, przekroczyło bramę Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, aby odbyć – jako ochotnicy – szkolenie w ramach piątej edycji programu pilotażowego „Legia Akademicka”. Jego realizacja składa się z teorii i praktyki oraz trzech modułów. Zajęcia teoretyczne odbywają się w macierzystych uczelniach w trakcie roku akademickiego, natomiast część praktyczna w okresie studenckich wakacji w ośrodkach szkolenia wytypowanych przez MON. Moduł pierwszy podstawowy trwał 21 dni i kończył się egzaminem oraz złożeniem przysięgi wojskowej.

Uroczystość złożenia przysięgi odbyła się na placu apelowym usteckiego centrum – najstarszej jednostki szkoleniowej Marynarki Wojennej, która kontynuuje tradycje utworzonej w 1919 roku w Modlinie Szkoły Marynarzy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dowódcy jednostek garnizonów Słupska i Ustki oraz innych służb mundurowych, ale przede wszystkim licznie zgromadzone rodziny studentów – elewów Legii Akademickiej. Słowa roty przysięgi wojskowej od legionistów przyjął komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej komandor Grzegorz Okuliar. Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar centrum dostąpili: szer. elew Olaf Banaś, szer. elew Michał Loroch, szer. elew Miłosz Ochenduszka i szer. elew Michał Wysocki. Nowo zaprzysiężonym elewom duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił ksiądz kapelan komandor podporucznik Adam Tur.

Dla rodziców, których córki bądź synowie składali przysięgę wojskową, było to duże przeżycie.

Olbrzymie wzruszenie – mówi Grzegorz Loroch z Zielonej Góry. – Mnie się wydaje, że ci studenci, którzy tutaj odbywali szkolenie dali prawdziwą lekcję patriotyzmu. Nawet nam dorosłym, którzy mamy tyle już lat doświadczeń, ale razem z żoną i przyjaciółmi przeżyliśmy wzruszające momenty patriotyczne.

W okolicznościowym przemówieniu, komendant centrum podkreślił znaczenie i wagę złożonego ślubowania, skierował również do rodziców podziękowania za trud włożony w wychowanie synów i córek, którzy założyli żołnierski mundur, potwierdzając gotowość służby dla swojego kraju. Podczas ceremonii dziewięciu elewów Legii Akademickiej, osiągających wysokie wyniki podczas szkolenia wojskowego zostało wyróżnionych przez komendanta listami gratulacyjnymi. Wśród nich byli starsi szeregowi elewi – Anna Gomołysek, Julia Jasińska, Olaf Banaś, Dominik Kwiatkowski, Michał Loroch, Miłosz Ochenduszka, Dariusz Paliwoda, Jakub Torba i Michał Wysocki.

Marzeniem st. szer. elew Agnieszki Rzeźnik, która studiuje jako cywil w Akademii Marynarki Wojennej, była chęć zostania żołnierzem zawodowym.

Studia wojskowe nie wyszły, ale jest taki program jak Legia Akademicka i dzięki temu mogłam spełnić swoje marzenia – mówi st. szer. elew Agnieszka Rzeźnik. – Zostaje na kolejny kurs, a w przyszłości być może kurs oficerski. Myślę nad tym. Dla kobiet nie jest to za ciężki kawałek chleba.

Jak zaznaczył st. szer. elew Dominik Kwiatkowski, student Uniwersytetu Warszawskiego, czas trzech tygodni szkolenia to ogromny wysiłek i mnóstwo nowej wiedzy do przyswojenia.

Pierwsze dni były najtrudniejsze, ponieważ musieliśmy się dostosować do warunków wojskowych – podkreśla st. szer. elew Dominik Kwiatkowski. – Kiedy człowiek przychodzi ze środowiska cywilnego do środowiska wojskowego jest to duża odmiana. Nasi dowódcy bardzo nas wspierali, za co wszyscy im serdecznie podziękowaliśmy. Wszystko zwieńczyliśmy egzaminami. Były one trudne, wymagające, ale nasz kurs dobrze nas do tego przygotował.

Może służba wojskowa nie należy do łatwych, jednak 120 studentów Legii Akademickiej postanowiło dalej kontynuować moduł szkolenia podoficerskiego w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej przez kolejne trzy tygodnie. Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowej CSMW i pododdziałów zaprzysiężonych elewów Legi Akademickiej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.