K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Hybrydowa telerehabilitacja

0

Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku otrzymał od firmy Adamed pięć zestawów do hybrydowej telerehabilitacji pacjentów z problemami kardiologicznymi.

Choroby układu krążenia są obecnie główną przyczyną zgonów w Polsce. W trosce o poprawę życia pacjentów cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego, w ramach programu społecznego „Serce na nowo” oddział kardiologiczny słupskiego szpitala otrzymał od firmy Adamed zestaw do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej. Jest to kolejny etap rozwoju rehabilitacji kardiologicznej słupskiej placówki. Dotychczasowe zestawy rehabilitacji kardiologicznej miały pewne ograniczenia.

Nie umożliwiały nam świadczenia tych usług pacjentom w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – informuje dr Damian Sendrowski, koordynator oddziału kardiologicznego. – Teraz, dzięki darowiźnie od firmy Adamed, możemy świadczyć usługi telerehabilitacji również w ramach NFZ. Jest to forma rehabilitacji, do której bardzo zachęcamy. Umożliwia to rehabilitację w warunkach domowych pacjenta z użyciem sprzętu. EKG, waga i ciśnieniomierz łączą się z telefonem. Pacjent może być bezpiecznie rehabilitowany w domu pod nadzorem specjalisty fizjoterapeuty. Ma odczyty z aparatury i ma możliwość w każdej chwili kontaktu z pacjentem, przerwania w sytuacji, gdy coś się dzieje, wezwania również pomocy. Jest to sprawdzony sposób rehabilitacji, bezpieczny, z bardzo dobrymi efektami w Przypadku, gdy pacjent zakończył już stacjonarną rehabilitację w ośrodku dziennym lub inne powody uniemożliwiają mu rehabilitację u nas lub innym ośrodku. Ten sposób rehabilitacji również sprawdził nam się bardzo dobrze w dobie epidemii, kiesy były duże ograniczenia w dostępie do służby zdrowia.

Wcześniej w dobie pandemii działaliśmy z troszkę inną firmą – dodaje Paulina Zalewska, fizjoterapeuta oddziału kardiologicznego. – Fajnie to działało. Pacjenci byli bardzo mocno zadowoleni. Ograniczyliśmy też w ten sposób roznoszenie tego wirusa. Pacjent przychodził do nas, pobierał sprzęt, uczyliśmy ćwiczeń i później na zasadzie zapisów telemetrycznych obserwowaliśmy pacjenta, jak on ćwiczy w warunkach domowych. Pacjent wybiera sobie dogodne dla niego godziny ćwiczeń w dniach od poniedziałku do piątku.

Taka rehabilitacja pozwoli na 3- a nawet 5-krotne zwiększenie liczby rehabilitowanych pacjentów z oddziałów kardiologicznych.

Mamy możliwość treningu z użyciem przyrządów lub bez nich, a także z użyciem przyrządów, które pacjent ma w domu – podkreśla dr Damian Sendrowski. – Tak naprawdę, to musimy się spotkać tylko na początku, żeby zbadać pacjenta, zapoznać ze sprzętem i dobrać ćwiczenia do wykonywania w domu. Wówczas w okresie dwóch, trzech tygodni ćwiczy w warunkach domowych. Potem wizyta końcowa z oceną efektów rehabilitacji i ze zdaniem sprzętu. W ramach NFZ pacjenci kardiologiczni mogą ten proces powtarzać raz na pół roku.

Do telerehabilitacji kardiologicznej kwalifikowani są określeni pacjenci.

Głównie po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych – wyjaśnia dr Damian Sendrowski. – To prewencja wtórna w ramach NFZ. Jeżeli ktoś już przebył incydent, czyli miał zawał, ma chorobę wieńcową, ma wszczepione stenty i nie ma czasu na przychodzenie do nas, to wówczas bardzo zachęcamy. Należy wszystko zrobić, żeby ten incydent się nie powtórzył, bo każdy incydent kardiologiczny to uszkodzenie następnego fragmentu serca, a jeżeli ktoś będzie miał pecha, to do nas z ponownym incydentem nie zdąży. Nagłe zgony sercowe w domu również się zdarzają, więc musimy zrobić wszystko, żeby zapobiec kolejnym incydentom.

Dzięki telerehabilitacji hybrydowej – nowego standardu opieki kardiologicznej – już za parę dni słupski szpital rozpocznie proces leczenia w warunkach domowych. Aby skorzystać z tej formy wsparcia poszpitalnego pacjent musi otrzymać skierowanie od swojego kardiologa, u którego się leczy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.