K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sprawdź swoją emeryturę

0

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IoSKU). Bilans można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dzięki tej usłudze ubezpieczeni dowiedzą się także, ile może wynieść ich przyszła emerytura.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył generowanie i udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego za 2021 r. Informacje pokazują sumę środków z dotychczasowych lat pracy, jakie na swoim koncie oraz subkoncie w ZUS zgromadziły osoby ubezpieczone według stanu na 31 grudnia 2021 r. Informację Zakład udostępnił po przeprowadzonej w czerwcu rocznej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego i środków zapisanych na subkoncie. Podobnie jak w poprzednich latach dane na kontach można znaleźć wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Tam jest również symulacja wyliczeń dla przyszłej hipotetycznej emerytury po uzyskaniu wieku emerytalnego.

Na Platformie Usług Elektronicznych możemy zobaczyć ile składek zgromadziliśmy na naszym koncie, czy one są faktycznie odprowadzone przez naszego pracodawcę, jak wygląda waloryzacja i jak ten kapitał wygląda na ten moment – informuje Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS, oddział w Gdańsku. – Możemy też sprawdzić wysokość naszej przyszłej emerytury. Ta opcja jest dla tych, którzy do 31 grudnia 2021 roku ukończyli 35 rok życia Oni mogą zobaczyć, jak będzie wyglądała ich przyszła emerytura w dwóch wariantach, czyli na podstawie konta i na podstawie subkonta. Te warianty dzielą się na kolejne dwa warianty. One pokazują, jak wyglądałaby nasza emerytura, jeżeli nadal odprowadzalibyśmy składki w takiej wysokości, jak do tej pory, ale też jak wyglądałaby nasza emerytura, gdybyśmy w tym momencie składki przestali odprowadzać.

Aby znaleźć informację o stanie swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych, trzeba wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, a następnie „Informacja za 2021 r.”. PUE daje także możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS.

Wszystko to możemy zobaczyć na Platformie Usług Elektronicznych – mówi Krzysztof Cieszyński. – Na żądanie jesteśmy także gotowi na to, żeby taka informację sporządzić w formie pisemnej. Ogólnie zachęcamy, żeby korzystać z PUE. To nie tylko możliwość sprawdzenia stanu swojego konta, ale tez możliwość aktywowania Polskiego Bonu Turystycznego, złożenia wniosku o 500+ czy innego rodzaju wniosków, sprawdzenia różnego rodzaju informacji, a także odbierania różnego rodzaju zaświadczeń na przykład takich, jak dla przedsiębiorców zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami. Ono jest już opatrzone odpowiednią pieczęcią, więc można ją przesłać do jakiegoś banku czy instytucji, które tego od nas oczekuje.

Informacji o stanie konta ubezpieczonego za 2021 r. przygotowano dla ponad 23 mln osób, które odprowadziły choćby jedną składkę do ZUS. Osoby które jeszcze nie posiadają swojego konta na PUE, mogą je założyć w każdej chwili. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.