K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Święto i przysięga

2

W sobotę, 30 lipca, na placu Zwycięstwa w Słupsku odbyły się uroczyste obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża połączone z przysięgą żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Zwieńczeniem wydarzenia był żołnierski festyn zatytułowany „Wśród Żołnierzy Niebieskich Beretów”.

Oficjalne obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża rozpoczęły się w miniona sobotę, 30 lipca, na placu Zwycięstwa w Słupsku punktualnie o godzinie 10. W tym roku wydarzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ połączono je z przysięgą żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przysięgę złożyło 166 elewów, w tym 31 kobiet. Za nimi miesiąc szkolenia podstawowego w Trzebiatowie, a przed nimi 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, jednak każdy z nich może w każdej chwili zrezygnować. Na największym słupskim placu zgromadziły się tłumy, które chciały zobaczyć to szczególne i podniosłe wydarzenie. Byli wśród nich zarówno słupszczanie jak i rodziny rekrutów, którzy przyjechali z różnych stron Polski.

Wśród oficjalnych gości nie zabrakło przedstawicieli dowództwa dywizji, władz województwa, miasta, samorządowców, posłów, byłych żołnierzy i kombatantów. Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości był symboliczny wystrzał z dwulufowej armaty polowej z czasów napoleońskich. Po uroczystym wciągnięciu na maszt flagi państwowej na placu pojawiła się kompania honorowa wraz z pocztami sztandarowymi i odbyła się uroczysta przysięga. Czworo elewów dostąpiło zaszczytu przysięgi na sztandar, pozostali ślubowali stojąc w szyku.

Następnie odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania żołnierzom medali Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Za Zasługi dla Obronności Kraju. Były mianowania na wyższe stopnie wojskowe, nagrody z tytułem Honorowy Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej oraz nagrody rzeczowe. Dowódca brygady wręczył też listy gratulacyjne rekrutom i podziękował ich rodzicom.

Wygłaszający przemówienia podkreślali rolę przysięgi wojskowej i święta jednostki w życiu żołnierza. Złożono podziękowanie na ręce rodzin żołnierzy, którzy zadeklarowali poświęcenie swojego życia, czasu sprawom wojskowym. Doceniano szczególne znaczenie jednostki w siłach zbrojnych, jej wysokie wyszkolenie i przygotowanie bojowe. Jednocześnie życzono, by nigdy nie trzeba było tych umiejętności sprawdzać w boju. Odczytano też list wnuczek patrona jednostki, gen. bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego.

W trakcie uroczystości można było obejrzeć pokaz judo w wykonaniu sportowców słupskiej brygady. Następnie odegrano i odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa z Koszalina.

Uroczystości zakończyła tradycyjna defilada pododdziałów. Po apelu odbył się festyn żołnierski pod hasłem „Wśród Żołnierzy Niebieskich Beretów”. Goście przybyli na plac Zwycięstwa mogli podziwiać sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Obok wozów i pojazdów bojowych znalazła się także piekarnia polowa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego i Wojskowego Centrum Rekrutacji. Tłumy oblegały stanowisko grup rekonstrukcji hHistorycznych „Grzmot” i „Nałęcz” oraz klubu wojskowego Słupsk i Trzebiatów, gdzie zorganizowano zajęcia dla dzieci. Jednak największa kolejka ustawiła się do polowej kuchni, gdzie serwowano wojskową grochówkę. Podawano też mięso z dzika. Wydarzenie uświetnili artyści z klubów wojskowych ze Słupska i Kołobrzegu. Zaśpiewał też Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” pod kierownictwem ppłka w st. spocz. Romualda Detmera. (opr. rkh)

Dyskusja2 komentarze

  1. A o przekazaniu sztandaru Stowarzyszeniu grupa Alfa przez w-ce prezydenta miasta Słupsk,nawet się nie zająkneliście,nie ładnie ,widać że strach wami rządzi