K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przebudowa ulicy Wiejskiej

0

Dziś, 2 sierpnia, rozpoczęła się kompleksowa przebudowa ulicy Wiejskiej w Słupsku. W związku z remontem zamknięta dla ruchu kołowego została zachodnia jezdnia, a ruch w obie strony odbywa się teraz jej wschodnią częścią. Zaszły też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Kompleksowa przebudowa ulicy Wiejskiej w Słupsku rozpoczęła się dziś, 2 sierpnia w godzinach porannych. Ulica jest drogą wojewódzką i jedną z najistotniejszych arterii w układzie komunikacyjnym miasta. W ramach inwestycji przebudowane zostaną asfaltowa jezdnia i chodniki. Na zachodniej stronie ulicy swoje oblicze zmieni zatoka autobusowa i zatoki postojowe. Inwestycja obejmie też przebudowę zjazdów, kanalizacji deszczowej i relokację lamp oświetleniowych oraz zmianę istniejącej sygnalizacji świetlnej na akomodacyjną sterowaną przy pomocy wideodetekcji. Wybudowane zostanie kanał technologiczny. Wykonane mają też być oznakowania pionowe i poziome.

– Poza oświetleniem, które już zostało zmodernizowane jest to kompletna przebudowa – informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Przetarg obejmował cztery ulice, na wykonanie których wykonawca ma 11 miesięcy, a teraz już niespełna 10 miesięcy. Założenie jest, że trzy, cztery miesiące na każda z jezdni. Oprócz naszych prac drogowych swoje prace instalacyjne będą równolegle prowadziły słupskie Wodociągi.

Następnie wykonawca przeniesie się na wschodnią część ulicy, gdzie prowadzone roboty będą analogiczne do tych na zachodzie. Dodatkowo powstanie tam ścieżka rowerowa wraz z przejazdem na stronę zachodnią.

Wtedy kierowcy będą poruszać się dwoma nowymi pasami po stronie zachodniej, natomiast ta jezdni w kierunku ulicy Garncarskiej będzie zamknięta i będzie przebudowywana – powiedział Tomasz Orłowski.

Już wczoraj, 1 sierpnia, w godzinach wieczornych zachodni odcinek został wyłączony z ruchu kołowego, a kierowcy mogą się spodziewać utrudnień. Zaszły też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Przystanek „Wiejska” w kierunku ul. Bohaterów Westerplatte został przeniesiony na drugą nitkę ulicy i będzie znajdował się po stronie ul. Nowowiejskiej. W związku z brakiem możliwości wjazdu z ul. Wiejskiej w ul. Nad Śluzami, do odwołania zmienione zostały trasy linii 1, 3, 8 i 21. W kierunku Gdyńskiej, Kusowa i Hubalczyków trasy linii zostały poprowadzone ul. Bohaterów Westerplatte i Mierosławskiego. Nie będzie funkcjonował przystanek „Nad Śluzami”.

Na pewno są to ciężkie trzy miesiące dla osób, które będą jeździć do centrum i na obrzeża miasta ulicą Wiejską, ale stan tej drogi wymuszał na nas przebudowę – podkreślił Tomasz Orłowski.

Przebudowa ulicy Wiejskiej jest jednym z czterech zadań, obok rozpoczętego w ostatnich dniach remontu ulic Norwida i Rybackiej, a także planowanej przebudowy skrzyżowania Kilińskiego z Kaszubską, które Zarząd Infrastruktury Miejskiej realizuje w ramach rządowego programu Polski Ład. Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 80% wartości inwestycji, czyli 14 250 000 zł, a łączny koszt budowy wraz z wkładem miasta to około 17 i pół mln zł. Przebudowa ulicy Wiejskiej jest już 11. inwestycją drogową aktualnie prowadzoną na terenie Słupska. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.