K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uczcili pamięć powstańców

0

Wczoraj, 1 sierpnia, na placu Powstańców Warszawskich w Słupsku odbyły się miejskie uroczystości związane z 78. rocznicą Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. W takcie obchodów odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem. O godzinie 17, czyli o godzinie „W” zawyły syreny, a pamięć powstańców uczczono minutą ciszy.

Słupskie uroczystości 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego odbyły się wczoraj, 1 sierpnia, na placu Powstańców Warszawskich przy ulicy Szarych Szeregów. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz miasta, województwa, samorządowcy, posłowie, księża w tym honorowy obywatel miasta ks. Jan Giriatowicz, kombatanci, harcerze, dowódcy jednostek mundurowych oraz mieszkańcy miasta. Przybyły poczty chorągwiane i sztandarowe. Odegrano i odśpiewano hymn Rzeczypospolitej oraz podniesiono flagę państwową na maszt. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15:30 mszą polową przy pomniku, gdzie wystawiono też kompanię honorową i posterunki honorowe. Po mszy oddano hołd bohaterom tamtych wydarzeń, którzy przelali krew i oddali swoje życie w imię wolnej Polski. Wspominano także tych, którzy po zakończeniu II wojny światowej przybyli do Słupska i tutaj znaleźli swój dom. Wśród nich byli m.in. ksiądz Jan Zieja, pierwszy polski ksiądz w Słupsku, Michał Issajewicz ps. „Miś”, uczestnik zamachu na kata Warszawy, Franza Kutcherę, Maria Zaborowska czy poetka Marta Aluchna-Emelianow. Był wśród nich także Edward Łada-Cybulski, aktor, dziennikarz i inicjator budowy pierwszego po wojnie w Polsce pomnika Powstańców Warszawskich w Słupsku.

W wystąpieniach podkreślono, że odwaga i heroizm powstańców nie poszedł na marne, a Polska ostatecznie nie stała się kolejną republiką sowiecką. Nie zlikwidowano też kościoła katolickiego. Marek Goliński, wiceprezydent Słupska, swoje przemówienie rozpoczął od wiersza „Elegia o chłopcu polskim” autorstwa poety poległego w czwartym dniu powstania, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
„Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,

przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. […]

Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.

Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?”

Oni kochali najjaśniejszą Rzeczpospolitą i po wieki wieków należy im się chwała – podkreśla Marek Goliński, wiceprezydent Słupska. Znajdujemy się po raz ostatni przed ta wersją pomnika Powstańców Warszawskich, gdyż po wakacjach będziemy przeprowadzać jego kompleksową modernizację. Pomnika, że przypomnę, ufundowanego tuż po wojnie przez słupszczan. Cały element odlewu betonowego zostanie zmodernizowany, zabezpieczony i znajdzie się w izbie pamięci.

Ppor. Krzysztof Korpusik z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku odczytał apel pamięci i oddana została salwa honorowa. W jej trakcie już równo o godzinie 17:00, czyli w rocznicę godziny „W” zawyły syreny, a pamięć powstańców uczczono minutą ciszy.

Po salwie przybyłe delegacje złożyły znicze i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Warszawskich. Obchody 78. rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego zwieńczył koncert piosenki powstańczej w wykonaniu wokalistek związanych ze Słupskim Ośrodkiem Kultury, Aleksandry Cybuli i Darii Korowajczyk.
Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni. Była to największa akcja podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. W trakcie dwóch miesięcy walk Niemcy dokonali systematycznej eksterminacji ludności miasta, mordując około 200 tys. powstańców i cywilnej ludności Warszawy. Pozostałych przy życiu wypędzono z miasta, umieszczono w obozach koncentracyjnych, a stolicę Polski zrównano z ziemią. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.