K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zostań organistą

0

Od 1 września swoją działalność wznowi Diecezjalne Studium Organistowskie im. prof. Andrzeja Cwojdzińskiego. Studium będzie zajmowało się kształceniem nowych organistów, którzy będą pełnili swoje posługi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zajęcia zaplanowano w Koszalinie , a praktyki m.in. w kościele Mariackim w Słupsku.

Diecezjalne Studium Organistowskie im. zmarłego w marcu tego roku prof. Andrzeja Cwojdzińskiego w Koszalinie ponownie rozpocznie swoją działalność 1 września. Do studium zapisać się może każdy, kto ukończył 16 rok życia. Nie ustalono górnej granicy wiekowej. Nie trzeba mieć też wykształcenia muzycznego, ani wiedzy z zakresu gry na organach. Przewidziano tzw. rok zerowy, na którym słuchacze będą poznawać podstawy muzyczne, obejmujące m.in. naukę solfeżu, klucza wiolinowego czy klucza basowego. Do grona adeptów sztuki organowej może dołączyć każdy, kto chciałby zostać kościelnym organistą lub poznać ten instrument dla własnych potrzeb.

Ksiądz biskup diecezjalny Edward Dajczak bardzo długo nosił w swoim sercu marzenie o wznowieniu działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego – mówi ks. Marcin Wiśniowski, dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Koszalinie. – Zostało ono założone na początku lat osiemdziesiątych przez nieżyjącego już pierwszego ordynariusza naszej diecezji kardynała nominata biskupa Ignacego Jeża. Później, ze względu na brak chętnych działalność studium została zawieszona i od kwietnia, po pierwszych rozmowach ksiądz biskup postanowił reaktywować to studium. Ono będzie się zajmowało kształceniem organistów liturgicznych, którzy będą pełnili posługę w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ale dokument otrzymywany po ukończeniu studium będzie umożliwiał podjęcie pracy także w każdej parafii rzymskokatolickiej na terenie całego kraju.

Kandydaci posiadający już wiedzę muzyczną zaczną od pierwszego roku. Zajęcia w studium będą obejmowały m.in. harmonizację i improwizację organową, szlifowanie kunsztu organistowskiego. Przewidziano także naukę prowadzenia chóru, śpiewu liturgicznego i teorii muzyki. Zaplanowano też zajęcia z emisji głosu i kształcenie słuchu. Praktyki będą się odbywać m.in w kościele Mariackim w Słupsku. Świątynia posiada zmodernizowane w 2019 r. 54-głosowe organy, które są największym instrumentem tego rodzaju w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Zajęcia na chwilę obecną odbywać się będą w Koszalinie, ale ksiądz biskup zasugerował, że mogłyby jeszcze być dwa ośrodki dodatkowo – zaznacza ks. Marcin Wiśniowski. Jest brany pod uwagę Słupsk, ale też Piła, żeby z każdego terenu diecezji osoby mogły dojechać na zajęcia. Czas podstawowy trwania zajęć w studium to są cztery semestry, czyli dwa lata. Jest on przeznaczony dla osób, które mają podstawy muzyczne, znają klucz wiolinowy, klucz basowy i oprócz tego koła kwintowe, triady muzyczne, przewroty akordów. Natomiast sześć semestrów będzie trwała nauka dla osób, które nie mają żadnych podstaw muzycznych, a które gdzieś w sercu mają pragnienie, żeby zasiąść za kontuarem, uderzyć w klawiaturę i usłyszeć przepiękny dźwięk piszczałek.

Więcej szczegółów dotyczących nauki w Diecezjalnym Studium Organistowskim im. prof. Andrzeja Cwojdzińskiego w Koszalinie, w tym także formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie szkolaorganistow.pl/. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.