K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dodatek węglowy

0

Z dniem 12 sierpnia weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Na terenie miasta Słupska obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Dodatek węglowy to jednorazowa wypłata w wysokości 3 tysięcy złotych.

Przy wysokich cenach za węgiel wiele osób obawia się nadejścia zimy i rozpoczęcia sezonu grzewczego. Z dniem 12 sierpnia weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek ten to jednorazowa wypłata w wysokości 3 tysięcy złotych, która przysługuje, jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe. Pomimo że ustawa weszła w życie, słupski MOPR wciąż nie ma możliwości pomocy oczekującym na dodatek.

– Nie przyjmujemy jeszcze wniosków, ponieważ nie weszło jeszcze w życie rozporządzenie ministra klimatu i środowiska, które mówi o wzorze takowego wniosku. Ze stron rządowych dowiedziałem się, że to rozporządzenie poddane jest konsultacjom, które dzisiaj się kończą, więc mam nadzieję, że niezwłocznie po ich zakończeniu rozporządzenie wejdzie w życie. My jesteśmy gotowi, żeby te wnioski przyjmować, rozpatrywać i wypłacać świadczenia – mówi Marcin Treder, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. – Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w którym główne źródło ciepła zasilane jest węglem. To najczęściej będzie kocioł węglowy, piec kaflowy, pewnie rzadziej koza, kominek czy piecokuchnia. W nioski będą przyjmowane do 30 listopada i w ciągu 30 dni my mamy obowiązek te wnioski rozpatrzyć i wypłacić świadczenia. Świadczenia będą trafiały na konta wnioskodawców. Prosimy, aby w składanych wnioskach były podane aktualne numery telefonów i numery kont. To ułatwi także naszym pracownikom kontakt z wnioskodawcami w momencie, gdyby pojawiły się jakieś nieścisłości i trzeba by było jeszcze coś wyjaśnić. Przede wszystkim będziemy weryfikować, czy źródło ciepła zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli tak i jeśli będzie tam wskazanie, że głównym źródłem jest węgiel, wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie. Nie obowiązuje kryterium dochodowe, to jest bardzo ważna informacja.

Kiedy udostępnione zostaną już wzory wniosków o dodatek węglowy, będzie można je złożyć w formie papierowej w siedzibie MOPR-u przy ulicy Słonecznej lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.