K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wyburzyli budynek

0

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku przeprowadziło wyburzenie budynku znajdującego się przy ulicy Armii Krajowej. Obiekt znajdujący się naprzeciw kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego od dłuższego czasu był w bardzo złym stanie technicznym.

Po budynku mieszkalnym znajdującym się przy ulicy Armii Krajowej 20 zostały tylko gruzy. To efekt prac rozbiórkowych, które zleciło słupskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Od dłuższego czasu obiekt ten był w bardzo złym stanie technicznym i stał pusty. Dzisiaj prowadzone są prace porządkowania tego terenu z gruzu i pozostałości po konstrukcji. To niejedyne rozbiórki w mieście prowadzone przez PGM.

– Odnośnie do budynku mieszkalnego, który w tej chwili jest rozbierany przy ulicy Armii Krajowej 20, był to budynek 9-rodzinny. Decyzja zapadła po przeanalizowaniu kosztów odremontowania, odbudowania tego obiektu oraz z uwagi na względy techniczne. I to zadecydowało o tym, że budynek został rozebrany. Także obiekty gospodarcze przy ulicy Armii Krajowej 11 i 12 zostały już rozebrane, wyczyszczone ze względów estetycznych i złego stanu technicznego. Przy okazji zostały też rozebrane obiekty przy Pomorskiej 22. Tam stoi jeszcze stary garaż, który w zasadzie zagraża bezpieczeństwu. Także stary obiekt gospodarczy przy Piłsudskiego 60 oraz zabudowa gospodarcza przy Poniatowskiego od 12 do 24 – mówi Grzegorz Kubanek, dyrektor ds. technicznych PGM w Słupsku. – Tu chciałbym zatrzymać się troszeczkę dłużej z uwagi na to, że te ostatnie obiekty są rozbierane, a trzeba zaznaczyć, że wcześniej te budynki zostały podłączone do sieci miejskiej, dokładnie wiosną tego roku, i plany po rozbiórce są co do tego terenu takie, że chcemy zagospodarować ten teren, a mianowicie wykonać plac zabaw dla dzieci, chodniki i drogę wewnętrzną.

Jak informuje nas dyrektor ds. technicznych w słupskim PGM-ie, na ten moment nie ma planów co do zagospodarowania terenu znajdującego się naprzeciw kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Koszt tej rozbiórki to 246 tysięcy złotych. Wielu słupszczan wyraziło poparcie dla tego wyburzenia, podkreślając, że obiekt bardzo szpecił tę część miasta. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.