K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zbiornik przy węźle

0

Pod parkingiem przy węźle transportowym w Słupsku powstanie zbiornik retencyjny. Konstrukcja gromadzić będzie wodę z terenów przydworcowych. Cały czas prowadzone są również prace nad budową przejścia podziemnego prowadzącego z dworca do węzła.

Węzeł transportowy znajdujący się przy dworcu PKP zaczyna nabierać oczekiwanego wyglądu. Jednocześnie prowadzone są prace na wszystkich odcinkach inwestycji. Obok dworca, pod planowaną nową drogą dojazdową, w ostatnim czasie zamontowano zbiornik retencyjny, który gromadzić będzie wodę z placu manewrowego, nowo budowanej ulicy Towarowej oraz z pozostałych obiektów dworca. By wykonać montaż zbiornika konieczne było sprowadzenie ciężkiego sprzętu spoza województwa.

– Dobiegają końca prace związane z wykonaniem poszycia dachowego części peronowej, wiaty, która będzie przykrywać osiem peronów, do których będą podjeżdżać autobusy. Trwają także prace bardzo istotne dla dalszego kontynuowania robót, czyli betonowanie ścian komory głównej wyjścia z tunelu kolejowego. W tej chwili inwestycja kolejowa już jest praktycznie prawie przy granicy węzła, zostały tam tylko do zabetonowania dwie sekcje – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Natomiast w ubiegłym tygodniu wykonaliśmy już od naszej strony ściany żelbetowe i w tej chwili wykonawca zbroi dalsze elementy żelbetowe, które będą wylewane, czyli dwa szyby pod windy, którymi będzie można wyjechać z tunelu i rozpoczyna powoli prace związane z wykonaniem rampy wyjazdowej z tunelu. W ubiegłym tygodniu prowadzone były także dosyć spektakularne roboty, czyli montaż zbiornika retencyjnego, bo problemy z wodami opadowymi to nie tylko problemy przy ulicach, ale także przy takich obiektach jak węzeł transportowy.

Żelbetowy zbiornik o pojemności 500 m3 w tym momencie zabezpieczany jest przed wypchnięciem przez wody gruntowe. W przyszłym tygodniu obiekt zostanie całkowicie zasypany, a wykonawca przejdzie do budowy parkingów. Prace związane z budową węzła powinny się zakończyć w czerwcu 2023 roku. Koszt całej inwestycji wyniesie blisko 30 milionów złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.