K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obsługują miliardowe płatności

0

Od 2 lat w słupskim Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działa 9-osobowe Centrum Obsługi Płatności (COP), które realizuje wypłaty świadczeń, w tym m.in. z tytułu 500+ dla mieszkańców całego kraju. Jest to jedyne takie centrum w Polsce, które w tym czasie wypłaciło świadczenia w wysokości kilkunastu miliardów złotych.

Centrum Obsługi Płatności (COP) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało utworzone 20 lipca 2020 r. Na jego siedzibę wybrano słupski Odział ZUS-u. Jest to jedyne takie miejsce w Polsce, w którym realizowane są wielomiliardowe przelewy różnego rodzaju świadczeń dla mieszkańców całego kraju. Centrum pierwotnie zajmowało się wyłącznie obsługą wypłat w ramach programu Polski Bon Turystyczny. W tym czasie tylko z tego tytułu wypłacono 2 mld 600 mln zł, które trafiły do prawie 30 tysięcy podmiotów turystycznych. Po roku, od lipca 2021 r. zakres zadań COP został rozszerzony o realizację pozostałych płatności. Centrum przejęło m.in. wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus” od ośrodków pomocy społecznej. Dziś słupski oddział wizytował wiceprezes ZUS-u, Paweł Jaroszek, który podkreślił doskonałe zarządzanie i funkcjonowanie Centrum oraz zaangażowanie pracowników słupskiej placówki.

Centrum się sprawdziło – zapewnia Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS. – Zespół był bardzo zaangażowany, zmotywowany, bardzo profesjonalny, a poza tym ten model wypłaty się sprawdził. Jako zarząd ZUS zdecydowaliśmy, że również z tego miejsca, ze Słupska będą trafiały do Polek, Polaków świadczenia z tytułu 300+, czyli Dobry Start. To świadczenie po raz pierwszy zostało wypłacone w roku ubiegłym, a w tym roku po raz drugi wypłacamy. Apeluję do wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o to, żeby go złożyć. Zbliża się początek roku szkolnego i te 300 złotych na wyprawkę dla dzieci się przyda. Od tego roku słupskie Centrum, które rozrosło się o dwie osoby (teraz już pracuje 9 osób) rozpoczęło wypłatę 500+, czyli od nowego okresu świadczeniowego, ale również rodzinnego kapitału opiekuńczego czy tak zwanego świadczenia żłobkowego.

Do obsługi centrum płatności zostali wyznaczeni pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz niezbędne umiejętności. W czerwcu wykonano 5 mln przelewów, w lipcu było ich już 5,7 mln. W okresie od stycznia do sierpnia br. ZUS wypłacił jako wsparcie dla rodzin z tytułu 300 plus, 500 plus, rodzinnego kapitału opiekuńczego i żłobkowego łącznie 13,5 mld zł, z których 12,5 mld zł przekazane zostało na wsparcie obywateli Polski. Z tej sumy 9 mld zł dotyczyło 500+, a RKO zrealizowano w kwocie 2,5 mld zł. Centrum odpowiada także za realizację świadczeń na rzecz rodzin obywateli Ukrainy przebywających na terenie kraju razem z małoletnimi dziećmi, którym w tym roku wypłacono ponad 1 mld zł.

Przez ręce dziewięciu zatrudnionych tu osób przeszło już kilkanaście miliardów złotych, a dokładnie przez te dwa lata ze Słupska wypłacone zostało 16 miliardów złotych – poinformował wiceprezes Paweł Jaroszek.

Wiceprezes ZUS-u przypomniał także, że funkcjonowanie Centrum Obsługi Płatności w Oddziale w Słupsku, jest doskonałym przykładem koncentracji obsługi płatności różnych świadczeń w jednym miejscu w Polsce. Nie bez znaczenia jest także wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników, co bardzo dobrze sprawdza się w praktyce. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.