K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przebudowa parku

0

W 2024 roku ma zakończyć się inwestycja przebudowy Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Modernizacja obiektu będzie polegała na zagospodarowaniu terenu poprzez utworzenie ośmiu różnych stref.

W ubiegłym tygodniu zawarto umowę na modernizację Parku Kultury i Wypoczynku. W ramach inwestycji planowana jest między innymi kompleksowa rozbudowa i oświetlenie alejek parkowych, budowa stref sportu i aktywności dla dzieci i młodzieży oraz miejsc integracji i wypoczynku. Całe zadanie podzielono na 8 różnych stref.

– Największe zmiany zajdą w okolicy tzw. parku cyrkowego, czyli tego asfaltowego placu, na którym zatrzymywały się w minionych latach cyrki, oraz terenu SOSiR-u, czyli w tej chwili tak naprawdę wygrodzonego terenu, o dużej części betonowej, utwardzonej, zamkniętego i niewłączonego w tę tkankę parkową. Tutaj zmiany zasadnicze – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Teren SOSiR-u zostanie rozgrodzony, beton, pozostałości po zlikwidowanym lodowisku sztucznym zostaną usunięte i ta część będzie włączona do parku. Teren będzie zielony w tej części najbliższej budynkom socjalnym, które w większości pozostaną, ponieważ są one zmodernizowane i nadal mogą pełnić swoją funkcję. Planujemy wybudowanie wiaty plenerowej, która będzie mogła stanowić scenę dla koncertów, ale także dla jakichś aktywności, które mieszkańcy będą chcieli organizować, typu potańcówki czy inne spotkania społeczne. Planujemy też w tej części wydzielenie strefy dla food trucków – jest to aktywność, która zyskuje coraz większą popularność. Z uwagi na ograniczenia terenowe teraz najczęściej działo się kosztem zamknięcia jakichś ulic. Chcemy też tu stworzyć taką część, która będzie zaprojektowana pod tę funkcję, czyli food trucki będą już miały zapewnioną właściwą lokalizację, ale i ta lokalizacja będzie atrakcyjna dla mieszkańców, którzy będą z tych food trucków korzystali, będąc jednocześnie w parku.

Płaska, wyasfaltowana przestrzeń dawnego placu cyrkowego ukształtowana ma zostać w postać pagórków o zmiennej wysokości. Po ogłoszeniu modernizacji wielu słupszczan zaniepokoiło się, czy ta rewitalizacja nie odbędzie się kosztem drzew i zieleni parkowej. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zapewnia jednak, że terenów zielonych ma przybyć.

– Jeśli będzie dochodziło do jakichś wycinek, to będą one naprawdę drobne, kosmetyczne. Utrzymujemy w większość układ alejek, wymieniamy nawierzchnie, czyli będziemy powtarzać układ już zagospodarowany. Natomiast głównym zamysłem jest rozbetonowanie, rozasfaltowanie tej części SOSiR-owskiej oraz placu cyrkowego. Tak więc tutaj element zieleni jest istotny i będzie tym, który będzie przyciągał do tego miejsca mieszkańców – mówi zastępca dyrektora ZIM.

Inwestycja kosztować ma w całości nieco ponad 24 miliony złotych, z czego około 18 milionów miasto otrzymało na ten cel ze środków z Polskiego Ładu. Generalne prace rozpocząć się mają w okolicach kwietnia przyszłego roku, a zakończyć w 2024 roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.