K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zabytek do rozbiórki

0

Oburzenie wśród niektórych mieszkańców Słupska wzbudziła decyzja władz miasta o rozbiórce zabytkowego budynku przy ulicy Lutosławskiego. Miasto tłumaczy się kwestiami finansowymi i przekonuje, że budynek służył wyłącznie jako magazyn słupskiego teatru.

Słupski ratusz zdecydował o rozbiórce ponad 130-letniego budynku znajdującego się przy ulicy Lutosławskiego 33. Decyzja ta wzbudziła oburzenie części słupszczan, którzy utworzyli nawet Komitet Obrony Słupskich Zabytków. Według przeciwników rozbiórki budynek jest zabytkiem, a jego stan techniczny nie wskazuje na konieczność przeprowadzenia rozbiórki. Sama budowla obecnie nie jest wpisana do rejestru zabytków, jednak na wciąż obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Park Kultury” w Słupsku, budowla graficznie oznaczona jest jako zabytek. Miasto decyzję o rozbiórce tłumaczy kwestiami finansowymi.

Analizowałyśmy z panią prezydent użyteczność dalszą tego budynku – informuje Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. – Ja szczególnie pod kątem mieszkaniowym, bo tam na wyższych kondygnacjach były mieszkania. Ich remont i dostosowanie do obowiązujących przepisów. Tak też robimy często z zasobem komunalnym, że sprzedajemy takie miejsca, które wymagają dużo większych nakładów niż wart jest sam obiekt. Druga rzecz, to poza użytkowym parterem, gdzie było kilka instytucji i one bez problemu znalazły swoją siedzibę w budynku naprzeciwko, czyli w zabytkowej pięknej kamienicy należącej do filharmonii, którą kiedyś będziemy odnawiać. Takie mamy marzenie. Tu chcieliśmy uporządkować przestrzeń. Funkcje, które ten budynek mógłby pełnić były bardzo ograniczone. Na dzisiaj to stanowi jedynie magazyn dla Nowego Teatru. Nie można tam nikogo wprowadzić do tego mieszkania. Użytkowy zostaje tylko parter. Dodatkowo stan techniczny nie jest na tyle zadowalający, żeby inwestować w bardzo kosztowny remont.

Budynek przy Lutosławskiego nie jest zamieszkały, a dotychczas pełnił funkcję magazynu dla pobliskiego teatru. Władze miasta na ten moment nie mają pomysłu, co zrobić ze znajdującą się na tym obiekcie tablicą pamiątkową, upamiętniającą zmarłą posłankę Jolantę Szczypińską. Pomimo prób kontaktu z delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku w sprawie wyjaśnienia kwestii, czy budynek jest czy nie jest zabytkiem, przekazano nam jedynie, że wszystkie informacje w tej sprawie znaleźć można w biuletynie informacji publicznej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.