K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Apel o zmiany

0

Rada Gminy Słupsk podpisała w tym tygodniu apel o podjęcie prac legislacyjnych związanych z przepisami dotyczącymi zmian granic jednostek samorządów. Radni proszą między innymi o taką korektę, aby zmiany granic możliwe były tylko wtedy, gdy zgadzają się na to obie strony.

Rada Gminy Słupsk jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której apeluje do parlamentarzystów o podjęcie działań, mających na celu zmianę przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Nowelizacja miałaby dotyczyć dokonywania zmiany granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

– Żeby ucywilizować, że tak powiem, przepisy prawa, niespójne przepisy, które już po tylu latach obowiązywania wykorzystywane są do bardzo szybkiej zmiany granic, do pomysłów przede wszystkim włodarzy miast. Chcemy, żeby była to obrona gmin wiejskich, nie tylko w przyszłości gminy Słupsk, ale generalnie gmin wiejskich, które narażone są na taki proceder i tak naprawdę nie mają żadnej ścieżki odwoławczej od rozporządzenia Rady Ministrów – mówi Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk. – Również decyzja mieszkańców, która jest wyrażona w opinii czy w konsultacjach, nie jest decyzją wiążącą. A chcemy doprowadzić do tego, że jeśli już nie ma porozumienia między samorządami co do zmiany granic, to jednak żeby ten decydujący głos należał do mieszkańców zagrożonej gminy. I w przypadku kiedy jest negatywna opinia mieszkańców, to żeby była ona wiążąca przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. W całym tym procesie, który przechodziliśmy przez siedem miesięcy, nawiązaliśmy współpracę z gminami, które przeszły ten proces lub też były w trakcie, tak jak my. Ale i jest to również pokłosie tego, co dzieje się w Związku Gmin Wiejskich, który od dawna apeluje o to, żeby takie zmiany w ustawie o samorządzie gminnym nastąpiły.

Przypomnijmy, że mieszkańcy i włodarze gminy Słupsk bardzo aktywnie protestowali przeciwko działaniom miasta, zmierzającym do zmiany granic administracyjnych. Działania te przyniosły częściowy skutek. Wprawdzie od 1 stycznia miasto będzie większe, ale gmina nie straci ani jednego mieszkańca. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.