K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obchody dnia kombatanta

0

Na placu Zwycięstwa w Słupsku miały dziś miejsce uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Obchody rocznicy połączono z Dniem Kombatanta i uczczono pamięć o uczestnikach i ofiarach tamtych wydarzeń.

W Słupsku, jak co roku, przed pomnikiem Żołnierza Polskiego miały miejsce obchody upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na placu Zwycięstwa zgromadzili się mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Obecne były również poczty sztandarowe miejscowych instytucji i organizacji społecznych. Kompanię honorową wystawiła 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża. Podczas tegorocznych uroczystości – połączonych z Dniem Kombatanta – uczczono pamięć uczestników i ofiar tamtych wydarzeń. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu przyszedł czas wystąpienia. Podkreślano w nich bohaterstwo żołnierzy polskich podczas II wojny światowej. Pod pomnikiem przedstawiciele samorządów oraz służb mundurowych złożyli wiązanki, oddając hołd poległym podczas II wojny światowej. Tradycyjnie też wystawiona została żołnierska warta oraz oddano salwę honorową. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.