K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pomnik w rekonstrukcji

0

Ruszyły prace remontowe pomnika Bohaterom Warszawy – Słupsk. Najstarszy w Polsce pomnik poświęcony powstańcom 1944 roku znajduje się w tak złym stanie technicznym, że konieczne jest częściowe zastąpienie go kopią.

Najstarszy w Polsce pomnik poświęcony powstańcom 1944 roku ze względu za zły stan techniczny musiał zostać zdemontowany i zabrany ze swojego dotychczasowego miejsca. Pomnik Bohaterom Warszawy – Słupsk odsłonięty został w 1946 roku.

– Inwestycja ma na celu uratowanie rzeźby, która od kilkudziesięciu lat jest eksponowana na pomniku w parku Powstańców Warszawskich. Z uwagi na materiał jest on podatny na uszkodzenia wynikające z warunków atmosferycznych, dlatego też podjęto decyzję o zastąpieniu oryginalnej rzeźby wierną kopią wykonaną z brązu, tak aby pomnik dalej mógł upamiętniać te istotne wydarzenia, a jednocześnie by zapobiec degradacji tego zabytkowego obiektu – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Dlatego też inwestycja, którą teraz prowadzimy, ma na celu demontaż oryginalnego pomnika oraz plakiety, która jest umieszczona na murze z cegły rozbiórkowej. Wykonanie kopii i umieszczenie tych oryginalnych elementów po kolejnej konserwacji w Izbie Pamięci Słupszczan na starym cmentarzu komunalnym przy ulicy Maxa Josepha.

W tej chwili wykonawca zdemontował oryginalną rzeźbę i konserwuje zabytkowy mur z cegieł. Kopia pomnika ma stanąć na miejscu oryginału do końca bieżącego roku. Całość prac kosztować będzie około 430 tysięcy złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.