K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupskie ulice w przebudowie

0

Zarząd Infrastruktury Miejskiej cały czas prowadzi przebudowy i remonty słupskich ulic. Dobiega końca remont ulicy Jałowcowej, gdzie wykonano już większość przewidywanych prac. Trwają roboty na osiedlu Zachód, gdzie przebudowywana jest ulica Legionów Polskich.

W tej chwili Zarząd Infrastruktury Miejskiej prowadzi aż 11 inwestycji drogowych. Prace są na bardzo różnych etapach. Obecnie trwają przymiarki do rozpoczęcia przebudowy Edwarda Łady-Cybulskiego. Na bardziej zaawansowanym etapie są inwestycje zlokalizowane na osiedlu mieszkaniowym Zachód, gdzie rozpoczęto budowę ulic Jacka Kaczmarskiego i Hanki Ordonówny. To nie koniec prac na tym osiedlu. Wyremontowana zostanie bardzo ważna w tym regionie ulica Legionów Polskich.

Na odcinku od ulicy Zauchy do ulicy Riedla powstaje około pół kilometra zupełnie nowej drogi, z rondem na skrzyżowaniu z ulica Riedla – informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Kończą się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. W przyszłym tygodniu rozpoczynają się roboty energetyczne, a bezpośrednio po nich rozpoczną się roboty drogowe.

Ku końcowi zmierzają prace remontowe ulicy Lawendowej w Słupsku. Dzięki przebudowie ulica ta zmieni się diametralnie. Dotychczasowa nawierzchnia z płyt betonowych finalnie zastąpiona zostanie nawierzchnią asfaltową. Przebudowane zostaną także skrzyżowania i zjazdy.

Ulica Jałowcowa, której de facto nie nie było, bo od kilkudziesięciu lat miała ona nawierzchnię gruntową – mówi Tomasz Orłowski. – W tej chwili kończą się już prace gruntowe związane z budową. Droga ta zyskała odwodnienie, na całej długości została utwardzona kostką betonową. Również wszystkie sięgacze, czyli drogi położone nieco dalej od ulicy, zostały wykonane z kostki kamiennej. Ta inwestycja jest już praktycznie na ukończeniu. Dodatkowo mamy cztery ulice, które będą przebudowane w ramach finansowania z Polskiego Ładu. Na trzech ulicach prace już trwają. Na czwartej, na skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej z Kilińskiego roboty przygotowawcze prowadzą Wodociągi. Tak, żebyśmy z robotami drogowymi mogli wejść od razu, nie czekając na prace instalacyjne, żeby utrudnienia dla kierowców były jak najkrótsze. Najbardziej zaawansowane prace są przy ulicy Norwida, bo tam prace Wodociągów zakończyły się najszybciej. Miały najmniejszy zakres, dlatego od ubiegłego tygodnia wykonawca prowadzi prace typowo drogowe. Od strony północnej powstaje chodnik. Prowadzone są także prace przy wykonaniu jezdni. Jeśli chodzi o ulicę Rybacką, to w tej chwili wykonywana jest kanalizacja deszczowa, nowy kolektor razem z wpustami. Te prace prowadzone są na odcinku od ulicy Chopina aż do mostu Czołgowego.

Cały czas prowadzone są również prace modernizacyjne na ulicy Wiejską, gdzie wykonano rozbiórkę starej nawierzchni, a od przyszłego tygodnia prace rozpoczną tam słupskie Wodociągi. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.