K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Stypendia dla uczniów

0

45 najzdolniejszych uczniów ze słupskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzyma w tym roku stypendia Prezydenta Miasta Słupska. Nagrody będą przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce, a także za osiągnięcia artystyczne.

W tym roku do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku wpłynęły 52 wnioski o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Słupska na rok szkolny 2022/2023 dla najzdolniejszych uczniów słupskich szkół. 32 wnioski nadesłano ze szkół podstawowych, a 20 ze szkół ponadpodstawowych. Nadpłynęło też 12 wniosków o przyznanie stypendium artystycznego. Ostatecznie, po wnikliwej weryfikacji wniosków słupscy urzędnicy postanowili przyznać stypendium naukowe 45 uczniom. Stypendium naukowe otrzyma 38 z nich, a 7 artystyczne. Kwotę stypendium na dany rok szkolny każdorazowo ustala Prezydent Miasta Słupska w formie zarządzenia.

– Cieszymy się, że mamy w swoich szkołach zdolnych uczniów, którzy łapią się na te kryteria stypendialne – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. – Jesteśmy w tej chwili na etapie ustalanie wysokości stypendium. Najczęściej jest to od 200 do 300 złotych miesięcznie dla najzdolniejszych uczniów. Przypomnę, że są to uczniowie naszych szkół, mieszkańcy zarówno Słupska jak i sąsiednich gmin. Stypendia prezydenta miasta jest to nieobowiązkowy element polityki miasta. Jest to wola pani prezydent, że te stypendia przyznaje. Ich nie pokrywa żadna subwencja, ale chcemy chociaż w ten symboliczny sposób nagrodzić najzdolniejszych uczniów i uczennice.

Wsparcie za bardzo dobre osiągnięcia w nauce jest comiesięczne przez okres 10 miesięcy – od września do czerwca, natomiast stypendium artystyczne jest wypłacane jednorazowo. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydenta miasta Słupska poinformowano, że uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się jeszcze we wrześniu.

– Co roku liczba napływających wniosków to kilkadziesiąt i jest podobna – informuje Marta Makuch. – Te kryteria obejmują przede wszystkim wyniki w nauce. To jest najważniejsze kryterium. Jeśli chodzi o stypendia artystyczne, to są to osiągnięcia nie tyle lokalne, regionalne, ile ogólnopolskie, którymi dany uczeń może się pochwalić.

Stypendia Prezydenta Miasta Słupska przyznawane są od 1997 roku. Otrzymać je mogą uczniowie oraz absolwenci szkół, którzy w minionym roku szkolnym na świadectwie uzyskali bardzo wysoką średnią ocen. Dla klas 5 i 6 szkoły podstawowej jest to średnia 5,5, dla klas 7 i 8 – 5,0, a uczniowie i absolwenci szkoły ponadpodstawowej musieli wykazać się średnią co najmniej 4,75. Wymogiem było też znalezienie się w finale konkursów organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty albo w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.