K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Festiwal po raz 56.

0

W sobotę, 3 września, w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku uroczyście zainaugurowano 56. Festiwal Pianistyki Polskiej. Pierwszy koncert poświęcony był pamięci zmarłego w marcu twórcy festiwalu, prof. Andrzeja Cwojdzińskiego. Festiwalowe koncerty potrwają do czwartku, 8 września.

Uroczysta inauguracja 56. Festiwalu Pianistyki Polskiej odbyła się w minioną sobotę, 3 września, o godzinie 19 w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Licznie zgromadzoną publiczność przywitała wiceprezydent miasta Marta Makuch, która dokonała oficjalnego otwarcia tego pianistycznego święta. Zanim jednak wybrzmiały pierwsze dźwięki muzyki, gości przywitali też organizatorzy wydarzenia – Janina Cydzik-Brzezińska, nowa prezes Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, wiceprezes Lech Feder oraz Jan Popis, dyrektor artystyczny festiwalu – którzy podczas krótkiej uroczystości uhonorowali też zasłużonego byłego już prezesa i sekretarza STSK Stanisława Turczyka tytułem Honorowego Prezesa STSK. Prowadzący inaugurację Andrzej Zborowski przypomniał, że koncert jest poświęcony pamięci Andrzeja Cwojdzińskiego, zmarłego w marcu w wieku 94 lat kompozytora i dyrygenta, a także twórcy i dyrektora artystycznego Festiwalu Pianistyki Polskiej w latach 1967-1999.

– Profesor Andrzej Cwojdziński, kiedy przestał być dyrektorem artystycznym festiwalu, nie przestał być uczestnikiem festiwalu – mówi konferansjer Andrzej Zborowski. – Dopóki zdrowie mu pozwalało we wszystkich festiwalach uczestniczył wraz z małżonką. Zawsze siadała na zarezerwowanych dla nich miejscach w szóstym rzędzie, a dziś na tych miejscach usiedli bardzo ważni dla nas zaproszeni goście. Dzieci państwa Cwojdzińskich.

Następnie rozpoczął się 3-częściowy koncert symfoniczny, w którym słupską orkiestrę poprowadził dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk. W pierwszej części przy fortepianie usiadł młody, 23-letni pianista Mateusz Krzyżowski, obecnie student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykonał on Fantazję A-dur op. 13 na tematy polskie, skomponowaną przez 18-letniego Fryderyka Chopina w 1828 roku. W utworze młody kompozytor wykorzystał melodie trzech pieśni narodowych, w tym m.in. Melodię z pieśni romansowej z popularnej w XVIII wieku sielanki poetyckiej „Laura i Filon” Franciszka Karpińskiego.

W drugiej części nastąpiła zmiana pokoleń, a na scenie pojawił się doświadczony pianista Artur Jaroń. Publiczność mogła usłyszeć Fantazję na fortepian i orkiestrę Claude’a Debussy’ego z 1890 roku, wykonaną w 160. rocznicę urodzin kompozytora. Było to także pierwsze wykonanie tego utworu w historii festiwalu.

Po przerwie przed słupską publicznością ponownie pojawił się Mateusz Krzyżowski, a trzecią część koncertu wypełniła IV Symfonia koncertująca op. 60 Karola Szymanowskiego. Utwór ten został wykonany z okazji 140. rocznicy urodzin i 85. rocznicy śmierci kompozytora oraz 90. rocznicy powstania tego dzieła. Obaj znakomici pianiści, Jaroń i Krzyżowski, bisowali utworami Paderewskiego i Chopina.

Tymczasem w niedzielę, 4 września również w filharmonii odbył się „Wieczór z Krzysztofem Herdzinem”, pianistą, kompozytorem, aranżerem. W jazzowym recitalu artysta zaprezentował swoje impresje m.in. na temat utworów Ignacego Jana Paderewskiego. Pojawiły się znane menuety i nokturny. 

Dziś, w poniedziałek, 5 września, o godzinie 16 w sali Białego Spichlerza Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku miały miejsce pierwsze koncerty w ramach odbywającej się od 1974 roku Estrady Młodych. O 19 w filharmonii zaplanowano „Salon Muzyki Poważnej” i występy Adama Kosmiei oraz Krzysztofa Kozłowskiego. Ostatnim akordem będzie czwartkowy koncert kończący 6-dniowy festiwal. Szczegółowy program tegorocznego 56. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku dostępny jest na stronie Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz na stronie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.