K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupski szpital wyróżniony

0

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku znalazł się wśród finalistów konkursu „Zdrowa przyszłość – inspiracje” w dwóch kategoriach. Docenione zostały projekty prehabilitacji bariatrycznej oraz pomocy osobom narażonym na ciężkie przejście covid-19.
W tegorocznej edycji konkursu słupska placówka dwa razy uplasowała się w finale. W kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia” wyróżniony został program prehabilitacji bariatrycznej prowadzonej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej, natomiast w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia” – realizacja projektu „Pomorskie wspiera”, stworzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
– Po raz kolejny otrzymujemy dowody uznania działań podejmowanych przez personel naszego szpitala, co dowodzi sumiennej pracy całego naszego zespołu i wszystkich pracowników – mówi Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Dziękuję wszystkim zaangażowanym w docenione projekty. Życzę, aby ta nagroda dała im energię do dalszej pracy na rzecz pacjentów.
.
O nagrodzonych projektach
1. Ideą projektu „Pomorskie wspiera” jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom covid-19 poprzez objęcie wsparciem minimum 3.000 mieszkańców województwa pomorskiego, którzy przeszli zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub są szczególnie narażeni na ciężki przebieg choroby, a jednocześnie znajdują się w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przede wszystkim dotyczy to seniorów po 60. roku życia, a także pacjentów z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.
2. Prehabilitacja bariatryczna to zespół działań mających na celu przygotowanie do leczenia operacyjnego osób chorujących na otyłość. Chorzy objęci są wielospecjalistyczną opieką na kilka miesięcy przed operacją. Do założeń prehabilitacji bariatrycznej należą: edukacja na temat zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia, utrata masy ciała przed operacją, codzienna aktywność fizyczna, zaprzestanie palenia tytoniu i używania alkoholu, opieka psychologa i dietetyka. Wszystkie wyżej wymienione działania mają na celu wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do operacji, a w konsekwencji redukowanie ryzyka powikłań, skrócenie czasu operacji i znieczulenia, zmniejszenie liczby dni spędzonych w szpitalu, poprawę stanu odżywienia, zmniejszenie katabolizmu okołooperacyjnego, przyspieszenie rekonwalescencji i obniżenie kosztów leczenia. (jwb, WSS)

Skomentuj