K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy zastępca wójta gminy Kobylnica

1

Od 1 października 2022 roku nowym zastępcą wójta gminy Kobylnica została Anna Gliniecka-Woś. Zgodnie z komunikatem urzędu gminy do obowiązków wicewójta należeć będzie m.in. nadzór nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, a także nad referatem gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Oprócz tego w zakresie zadań związanych z powyższą funkcją znajdą się sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Anna Gliniecka-Woś pracowała wcześniej w Urzędzie Morskim w Słupsku jako główny specjalista ds. funduszy europejskich i koordynator urzędu ds. mediów, a także jako starszy inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i polityki OZE oraz koordynator programu Czyste Powietrze w gminie Ustka. (jwb)

DyskusjaJeden komentarz