K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bez postoju na łączniku

0

Ponowne zapytanie słupskiej radnej Renaty Stec o bezprawne parkowanie samochodów na ciągu pieszym łączącym ulice Nowobramską i Łukasiewicza doczekało się odpowiedzi słupskiego ratusza. Pierwsze z urzędniczych wyjaśnień nie zaspokoiło oczekiwań interweniującej radnej.

W odpowiedzi z 7 października br. podpisanej przez prezydent miasta Krystynę Danilecką-Wojewódzką znalazła się informacja o zmianach oznakowania wprowadzonego przez zarządcę tego terenu, co uniemożliwia kierowcom parkowanie aut na tym ciągu. „Dotychczasowy brak oznakowania niniejszego ciągu pieszo-jezdnego – czytamy w prezydenckiej odpowiedzi – rodził służbom porządkowym nieścisłość interpretacyjną w kwestii faktycznego zasięgu obowiązującej na przyległych drogach publicznych strefy zamieszkania. Temat ten niejako zainicjował zasadność stworzenie projektu organizacji ruchu porządkującego istniejące oznakowanie, formalnie uwzględniającego potrzeby i oczekiwania zarówno zarządcy dróg publicznych jak i terenów niedrogowych oraz możliwości ich egzekwowanie przez służby porządkowe. Zostanie on przygotowany do końca bieżącego roku.”

Te kroki, czyli powtórzenie znaku informującego o strefie zamieszkania i możliwość interwencji służb porządkowych, spotkały się z różnymi opiniami specjalistów od ruchu drogowego. W związku z tym obecność znaku będzie utrzymana do czasu otrzymania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „interpretacji legislacyjnej”. Dopiero ta pozwoli na finalne rozwiązanie tej kwestii.

Inaczej mówiąc, zgodnie z tymczasowym oznakowaniem ruch pojazdów na tym łączniku jest dopuszczalny, ale parkowanie zabronione. (opr. rkh)

Skomentuj