K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kliny zieleni z nagrodą urbanistów

0

Słupsk zwyciężył w XVI edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2022 roku. W kategorii „Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni” nasze miasto zdobyło I miejsce za realizację projektu „Słupskie kliny zieleni”.
.
Samorządy rywalizowały w sześciu kategoriach:
1. Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna,
2. Rewitalizowana przestrzeń publiczna zabytku,
3. Wiejska przestrzeń publiczna,
4. Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni,
5. Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni,
6. Nadwodna przestrzeń publiczna.
.
Do drugiego etapu zmagań konkursowych zakwalifikowanych zostało 69 projektów z całej Polski. Słupsk konkurować musiał z takimi miastami, jak Warszawa, Zakopane, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Kraków czy Busko-Zdrój. Słupskie kliny zieleni zyskały największe uznanie wśród urbanistów oceniających zgłoszone realizacje przestrzeni publicznych. Podstawowym celem konkursu, którego współorganizatorem – oprócz Towarzystwa Urbanistów Polskich – pozostaje Związek Miast Polskich, jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku publicznych przestrzeni poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, których poziom jakości dorównuje aktualnym światowym standardom w tej dziedzinie. To także promocja rozwiązań o wysokiej wartości społecznej, integrujących lokalne społeczności i poprawiających ich warunki bytowe. Niebagatelną wagę mają też w ocenie jury działania sprzyjające rewaloryzacji obiektów zabytkowych i przywracające kulturową tożsamość danych miejsc, jak również chroniące walory przyrodnicze i krajobrazowe przestrzeni. Projekty oceniane są także pod względem wykorzystania funduszy europejskich, samorządowych i środków prywatnych dla realizacji publicznych celów lokalnych i regionalnych.

Autorami słupskiego projektu są Zuzanna Chudzińska i Marek Rutkowski. Realizowany jest on w kliku lokalizacjach: w rejonie Alei Brzozowej i ulicy Nad Śluzami, wokół Stawku Łabędziego aż do ulicy Kaszubskiej, w okolicach Hubalczyków i Aluchny-Emalianow, w rejonie ulic Zaborowskiej, Szafranka, skrzyżowania Solskiego, Niedziałkowskiego i Krasińskiego, na skwerze przy ulicy Lutosławskiego oraz w postaci zieleni przyulicznej w kilkunastu punktach śródmieścia. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj