K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ostatnia szansa na wybór zadań SBO

0

Jak informuje Urząd Miejski w Słupsku, głosowanie na zadania zgłoszone do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego przedłużone zostanie o dodatkowe dwa dni. Tym samym osoby, które nie zdążyły do 30 września oddać swojego głosu, będą mogły to zrobić w najbliższy weekend 15-16 października 2022 roku. W tym czasie ponownie uruchomiony zostanie internetowy system do głosowania. Korekta w procedurze budżetu wynika z pomyłki urzędniczej. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta głosowanie powinno trwać minimum 21 dni, tymczasem w tym roku zakończone zostało po 19 dniach. Błąd polegał na niewliczeniu do kalendarza ostatniego weekendu.
Dodatkowe głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej poprzez stronę: http://slupsk.konsultacjejst.pl. Mieszkańcy, którzy nie dysponują własnym dostępem do internetu, mogą skorzystać z komputera w specjalnie uruchomionym punkcie zlokalizowanym w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6 w godzinach 10-13. Wybieramy od jednego do sześciu projektów. Po jednym głosie każdy słupszczanin może oddać na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, zadanie infrastrukturalne lokalne i zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom, natomiast spośród zadań społecznych głosować można na jedno, dwa bądź trzy projekty. Wyniki poznamy 24 października. (jwb, ryc. www.slupsk.pl)

Skomentuj