K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zatrudnianie i zwalnianie

0

Ekonomiczne skutki lockdownów, inflacja, problemy geopolityczne, bardzo wysokie ceny paliw, a w ślad za tym spowolnienie na rynku inwestycyjnym czy zmiany poziomu konsumpcji skutkują wyhamowaniem wzrostu gospodarczego. Te niepokojące symptomy mogą kierować ku recesji, która w sposób negatywny dotyka każdego obywatela, ponieważ wiąże się z coraz mniejszymi zarobkami, wzrostem bezrobocia czy obniżonymi zdolnościami kredytowymi. Na razie sytuacja na rynku pracy w Polsce wydaje się stabilna, choć o rynku pracownika, dominującym w ostatnich latach, trudno raczej mówić w dalszej perspektywie.
.
W Słupsku i regionie kondycja rynku pracy od wielu miesięcy utrzymuje się na dość dobrym poziomie. W Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec września 2022 roku w rejestrze widniały 3.842 osoby poszukujące zatrudnienia. W porównaniu do końca sierpnia br. liczba ta zwiększyła się o 48 osób. Czy jest to zapowiedź tendencji spadkowej udziału zatrudnionych w rynku pracy, czy skutek zakończenia sezonu wakacyjnego i wygaśnięcia umów terminowych, trudno na razie ocenić, chociaż w ubiegłym roku o tej porze PUP nie odnotował podobnego wzrostu liczby osób bezrobotnych.
.
W regionie najwięcej pozostających bez pracy przybyło we wrześniu na terenie miasta i gminy Kępice oraz miasta i gminy Ustka, w innych samorządach po jednej – dwie osoby, gdzieniegdzie odnotowano nawet spadek liczby bezrobotnych. Co może cieszyć, to fakt, że w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 roku PUP zarejestrował w roku 2022 bardzo duży spadek bezrobocia – o 1708 osób. Natomiast ubiegłomiesięczny wzrost osób zarejestrowanych w PUP-ie może trochę niepokoić, ponieważ ostatni taki skok odnotowany był w styczniu i od tego czasu do końca sierpnia widoczne były ciągłe spadki bezrobocia. Wrześniowe zwolnienia dotyczyły indywidualnych przypadków, nie były to zwolnienia grupowe.
.
– My na dzisiaj nie mamy żadnego zgłoszenia zwolnień grupowych, choć niektóre media donoszą, że w jednej czy drugiej firmie jakieś zwolnienia pracowników na terenie Słupska są – mówi Marcin Horbowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. – Takiej informacji nie otrzymaliśmy być może dlatego, że zwolnienie grupowe ma swoją definicję. Dotyczy ono sytuacji, gdy zwalnianych jest 10 osób przy ogólnym zatrudnieniu mniejszym niż 100 pracowników, gdy zwalnia się 10 procent osób spośród zatrudnionych od 100 do 300 oraz gdy zwolnienia dotyczą powyżej 30 pracowników przy zatrudnieniu większym niż 300 osób. Tak więc być może zwolnienia, które są w firmach, nie spełniają tej definicji, dlatego pracodawca nie miał obowiązku powiadomić urzędu pracy.
.
Na dzień dzisiejszy w bazie PUP znajduje się około 180 ofert pracy. Najczęściej poszukiwani są przetwórcy ryb, magazynierzy, generalnie pracownicy przetwórstwa spożywczego przy taśmach produkcyjnych, a także sprzedawcy i kasjerzy, nauczyciele, w tym głównie nauczyciele przedszkolni, spawacze i monterzy.
.
– O dziwo brak jest teraz ofert pracy dla kierowców pojazdów ciężarowych, zawsze było ich kilka czy kilkanaście, a na dzień dzisiejszy nie znalazłem żadnej – mówi Marcin Horbowy. – Jest za to 10 ofert pracy dla kierowców autobusów.
.
Powiatowy Urząd Pracy oferuje bezrobotnym oraz pracodawcom różnego rodzaju pomoc. Do chwili obecnej w 2022 roku z dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej – każda w kwocie 30 tysięcy złotych – skorzystało 145 osób. Jak informuje Marcin Horbowy, urząd aktualnie dysponuje jeszcze funduszami na tę formę wsparcia. Z kolei pieniądze na doposażenie nowego stanowiska pracy w kwocie 30 tysięcy złotych otrzymało 180 pracodawców. Dodatkowo na staże skierowanych zostało 189 osób bezrobotnych. Pozostają jeszcze trzy formy wsparcia dla pracodawców, w których PUP partycypuje finansowo: prace interwencyjne, roboty publiczne oraz zatrudnienie pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia. Z takiej możliwości skorzystało 178 pracodawców.
.
W 2022 roku na przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku otrzymał 19 milionów złotych, z czego kwota 8,3 miliona pochodzi z Unii Europejskiej. Stanowi to 44 procent całości budżetu urzędu na działania związane z aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj