K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bez barier

0

Władze ratusza poinformowały o przyznaniu miastu grantu w kwocie 223.000 złotych na poprawę dostępności usług publicznych w mieście. Chodzi o usprawnienie infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, tak aby miejsca użyteczności publicznej nie stwarzały barier utrudniających mieszkańcom korzystanie z tych miejsc. Dofinansowanie do poprawy funkcjonowania obiektów miejskich wiąże się z realizacją przez ratusz projektu „Dostępny Słupsk”. Całkowite wydatki na te działania oszacowano na poziomie 313.400 złotych.
.
Miasto wyznaczyło trzy lokalizacje, w których poprawiona zostanie infrastruktura: Urząd Miejski w Słupsku przy placu Zwycięstwa 3, nowa siedziba ZIM-u i straży miejskiej przy ulicy Grottgera 13 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ulicy Słonecznej 15D.
.
W ramach projektu przy ulicy Grottgera 13 powstaną miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz dojazd do parkingu. Z kolei schody zewnętrzne do budynku ZIM-u i straży miejskiej, podest i plac przed wejściem poddane zostaną modernizacji. Wykonany będzie także podjazd z barierkami przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. W nowej siedzibie obu instytucji pojawią się również elementy oznakowania wewnętrznego budynku, w tym tablica informacyjna, plany tyflograficzne, tabliczki informacyjne w języku Braille’a i piktogramy do wyodrębnienia ważnych punktów obiektu.
.
Z kolei w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano wymianę drzwi wejściowych oraz znajdujących się obok drzwi wewnętrznych. Zainstalowana zostanie także jedna pętla indukcyjna w punkcie obsługi klienta dedykowana osobom niedosłyszącym. Pozwoli ona bez zniekształceń akustycznych, niwelując zakłócenia w odbiorze dźwięków, przekazać daną informację „wprost do ucha” korzystającym z aparatów słuchowych czy implantów. Dodatkowe trzy pętle indukcyjne zakupione w ramach realizacji programu „Dostępny Słupsk” pojawią się także w ratuszu.
.
Środki z grantu na poprawę dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, do którego nabór ogłosił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioskować można było maksymalnie o 250.000 złotych, dlatego miasto zaproponowało jedynie najbardziej niezbędne rozwiązania poprawiające funkcjonowanie obiektów miejskich. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj