K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konkursowe plakaty

0

Słupski ratusz po raz czwarty ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów miejskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z cyklu Słupsk: tu się oddycha. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Śmiało! Weź głęboki oddech. W naszym mieście nie palimy śmieciami!”.

Na konkurs należy przesłać bądź dostarczyć samodzielnie wykonaną pracę graficzną lub plastyczną w formie plakatu promującego dobrej jakości powietrze w mieście, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na zakaz spalania odpadów.
Każda praca konkursowa zgłoszona do konkursu powinna być opatrzona hasłem promującym dobrej jakości powietrze w mieście z jednoczesnym zwróceniem uwagi na zakaz spalania odpadów i być pracą indywidualną, a nie zespołową. Powinna być wykonana w technice dowolnej 2D przy przy zastosowaniu kredek, ołówka, farb akwarelowych i plakatowych, pasteli (suchych i mokrych) bądź przy użyciu graficznych programów komputerowych. Przy użyciu tradycyjnej techniki plastycznej powinna mieć rozmiar nie większym niż format A3, a przy użyciu graficznych programów komputerowych zostać zapisana w formacie elektronicznym o rozszerzeniu *jpg.

Autorzy najciekawszych prac (I-III miejsce) otrzymają nagrody rzeczowe w postaci hulajnogi elektrycznej (I miejsce) oraz tabletów graficznych (II i III miejsce). Dodatkowo, laureatom konkursu oraz pięciu wyróżnionym osobom zostaną wręczone atrakcyjne nagrody w postaci voucherów do wykorzystania w Parku Wodnym „Trzy Fale” w Słupsku.

Prace konkursowe można przesyłać na adres mailowy Urzędu Miejskiego ([email protected]) bądź dostarczyć do sekretariatu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku (pl. Zwycięstwa 3, p. 219) wraz z informacją zawierającą:
1) imię i nazwisko – autora pracy;
2) adres zamieszkania autora pracy i numer telefonu kontaktowego autora pracy bądź opiekuna;
3) nazwę oraz adres szkoły autora pracy, do której
on uczęszcza.
Do przesyłanej pracy konkursowej należy załączyć wypełniony druk zgody rodzica/opiekuna prawnego (dla uczestników do 16 roku życia) lub oświadczenie autora pracy (dla uczestników powyżej 16 roku życia).
Na stronie miejskiej www.slupsk.pl znajdują się informacje o regulaminie konkursu wraz z drukiem wymaganej zgody rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenia uczestnika

Na plakaty organizatorzy czekają do 7 listopada 2022 roku. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 roku, w ramach przypadającego na ten dzień Dnia Czystego Powietrza. (opr. rkh)

Skomentuj