K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ostateczny czas na „piórnikowe”

0

Regionalny rzecznik prasowy Zakładu Usług Społecznych w województwie pomorskim przypomina o ostatecznym terminie składania wniosków na tzw 300 plus. Upływa on 30 listopada br.

Do tej pory środki na wyprawką szkolną w ramach programu „Dobry start” otrzymało ponad 278 tys. dzieci z Pomorza. Łączna kwota wsparcia przekroczyła 83,5 mln zł. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku mają na to czas do końca listopada. Aby to zrobić niezbędny jest dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli takie jest wystawione. Konieczny jest również PESEL dziecka oraz nazwa i adres szkoły do której uczęszcza.

Wniosek o świadczenie 300 plus można złożyć tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portalu [email protected] bądź przez bankowość elektroniczną. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku. Jeżeli rodzic czy opiekun złoży wniosek październiku lub listopadzie, pieniądze trafią na konto w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko, od 7 lat do ukończenia przez nie 20 lub 24 roku życia (jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności). Za te pieniądze można kupić np. podręczniki, zeszyty lub sprzęt potrzebny do szkoły i nauki”. (opr. rkh)

Skomentuj