K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dzień Seniora w słupskim ZUS

0

Bezpłatne badania, koncerty i porady ekspertów to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na uczestników „Dnia Seniora”, organizowanego przez słupski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym razem impreza odbywa się pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.
.
W piątek, 21 października, o godzinie 10 słupski ZUS zaprasza do swojej siedziby przy placu Zwycięstwa 8 na obchody „Dnia Seniora”. Wydarzenie to wraca do imprezowego kalendarza po przerwie związanej z pandemią koronawirusa.
.
Spotkanie uświetni występ zespołu „Wrzosy”, działającym przy Dziennym Domu Pomocy w Słupsku oraz tancerzy z grupy „Belle Epoque” ze Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”. Będzie można także wysłuchać wykładu funkcjonariusza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na temat bezpieczeństwa seniorów oraz eksperta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przybliży zagadnienia związane z emeryturami.
.
Podczas tegorocznej uroczystości będzie okazja, aby wziąć udział w pomiarach glukozy i ciśnienia krwi, a także zapisać się na bezpłatne badania realizowane przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku i skorzystać z porad obecnych na miejscu ekspertów.
.
Przez cały czas dostępne będą stanowiska eksperckie, gdzie na pytania będą odpowiadać przedstawiciele takich instytucji, jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Słupsku oraz Słupska Rada Seniorów.
.
Harmonogram „Dnia Seniora” w Słupsku:
10:00-10:20 – otwarcie imprezy
10:00-12:30 – bezpłatne pomiary glukozy i ciśnienia krwi oraz zapisy na bezpłatne badania realizowane przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku i porady zaproszonych ekspertów
10:20-10:40 – występ zespołu „Wrzosy”, działającego przy Dziennym Domu Pomocy w Słupsku
10:40-10:50 – wstęp zespołu tanecznego „Belle Epoque”, działającego przy Stowarzyszeniu Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”
10:50-11:30 – prelekcja eksperta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dotycząca bezpieczeństwa seniorów
11:30-11:50 – ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawi prezentację pt. „Trochę więcej o emeryturach”
11:50-12:30 – dyskusja i pytania
12:30 – zakończenie „Dnia Seniora”

Skomentuj