K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Do ratusza z wnioskiem o węgiel

0

Ogłoszenie prezydenta miasta Słupska
.
Urząd Miejski w Słupsku zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Słupska o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego (groszek, orzech, miał) w ramach zakupu preferencyjnego w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie miasta Słupska, liczby kotłów na paliwo stałe, w których wykorzystuje się węgiel i paliwa węglopochodne oraz ilości zapotrzebowania na wskazany asortyment.
.
Zgodnie z projektem ustawy sejmowej z dnia 11 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości od 1,5 tony w 2022 roku i 1,5 tony w 2023 roku jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
.
Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Słupsku w Wydziale Administracyjno-Technicznym przy placu Zwycięstwa 3, w pokoju nr 16 w godzinach urzędowania ratusza lub przesłać je elektronicznie na adres [email protected]. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br. do godziny 16.00.


.
Wszelkie dodatkowe informacje mieszkańcy mogą uzyskać pod numerami telefonu: 59 84 88 381, 59 84 88 250, 59 84 88 408. (opr. jwb)

 

Skomentuj