K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Marszałek bez rezerw finansowych dla filharmonii

0

28 września 2022 roku radni Rady Miejskiej w Słupsku wystosowali apel do samorządu województwa w sprawie wsparcia finansowego w utrzymaniu bieżącym Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”. Instytucja działa od 1977 roku. Od początku istnienia związana jest z odbywającym się co roku w mieście Festiwalem Pianistyki Polskiej. To placówka samorządowa funkcjonująca ponadlokalnie i pokrywająca wydatki bieżące działalności ze sprzedaży biletów oraz pozyskiwanych dotacji – z budżetu miasta kwota 4,2 miliona złotych w roku 2022. Jednak ze względu na rosnące koszty utrzymania filharmonii i innych instytucji kultury, dotowanych z budżetu miejskiego, dla samorządu utrzymanie tej skali obciążeń staje się dużym wyzwaniem.
.
Radni miejscy zaapelowali w tej sytuacji do radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz marszałka o trwałe wsparcie finansowe. Powoływali się przy tym na przykłady dobrych praktyk samorządowych, dzięki którym takie instytucje jak filharmonie otrzymują dotacje podmiotowe lub celowe finansowane właśnie przez samorządy wojewódzkie.
.
W odpowiedzi marszałka z dnia 17 października, skierowanej do przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku czytamy, że samorząd wojewódzki – w wyniku podziałów, jakie nastąpiły w wyniku reformy samorządowej w 1999 roku – przyjął do prowadzenia Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej. Obie instytucje wykorzystują znaczne nakłady finansowe z puli zarządzanej przez samorząd województwa. Do nich doliczyć należy także środki na rewitalizację obu słupskich spichlerzy, na Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie, na inwestycje takie jak Centrum Aktywności twórczej w Ustce oraz dotacje bieżące, dzięki którym placówkom kultury udało się przetrwać okres lockdownów. Marszałek zaznaczył, że także środowisko kulturalne w Słupsku jest beneficjentem środków przeznaczanych przez samorząd województwa. Chodzi o fundusz grantowy i stypendialny. To również dzięki tym finansom – podkreślił marszałek – realizowane są liczne wydarzenia kulturalne w mieście, takie jak Festiwal Pianistyki Polskiej, Komeda Jazz Festiwal, Niemen Non Stop, Witkacy pod Strzechy czy Dni Kultury Żydowskiej. „Dlatego angażując się tak mocno w rozwój MPŚ i BGSW, nie mamy już rezerw, by podjąć się współpracy w przypadku kolejnej instytucji. Dla przypomnienia – przed laty prowadziliśmy zaawansowane rozmowy z władzami Słupska w sprawie podjęcia się współprowadzenia Muzeum Pomorza Środkowego przez Miasto Słupsk (…) Niestety, mimo wielu obietnic ówczesnych władz Słupska do podpisania umowy ostatecznie nie doszło, zatem do dzisiaj – w przypadku MPŚ – jesteśmy jedynym organizatorem tej zasłużonej placówki, pracującej wszakże przede wszystkim na rzecz mieszkańców miasta (…)”.
.
Marszałek zaznaczył również, że w dalszym ciągu samorząd województwa będzie wspierał wszelkie cenne inicjatywy kulturalne realizowane w Słupsku w ramach corocznych konkursów grantowych i stypendialnych czy programu opieki nad zabytkami. Dzisiaj jednak – jesienią 2022 roku – wszyscy stoją u progu trudnego okresu ze względu na wzrost kosztów energii, mediów, inflację czy skutki podniesienia płacy minimalnej. Finansowanie dodatkowych zadań wymaga stabilizacji w funkcjonowaniu gospodarki, tymczasem obecna sytuacja temu nie sprzyja. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj