K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Jodek potasu, punkty wydawania – aktualizacja

0

Pomorski Urząd Wojewódzki informuje o aktualnej liście punktów dystrybucji jodku potasu w Słupsku – stan na 24 października 2022 roku. Plan wydawania preparatu w wypadku ewentualnego zagrożenia radiacyjnego jest procedurą standardową związaną z zarządzaniem kryzysowym. W chwili obecnej nie ma takiego zagrożenia ani potrzeby wydawania tabletek.

1. Apteka Szpitalna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku – ulica Hubalczyków 1

2. Apteka [email protected] 36,6 – ulica Żółkiewskiego 16 a

3. Apteka Centrum Zdrowia – ulica Piłsudskiego 2

4. Apteka Dbam o Zdrowie – ulica Wojska Polskiego 9

5. Apteka Dom Leków – ulica Kopernika 28

6. Apteka Dom leków – ulica Braci Gierymskich 1

7. Apteka Dr Max – ulica Tuwima 32-33

8. Apteka Gemini – ulica Stary Rynek 5

9. Apteka Jodłowa – ulica Jodłowa 53

10. Apteka Na Gierymskich – ulica Kossaka 23 b

11. Apteka Na Hubalczyków – ulica Hubalczyków 13 b

12. Apteka Nowomiejska – ulica 11 Listopada

13. Apteka Pod Gryfem – ulica Hubalczyków 8

14. Apteka Pod Mnichem – ulica Armii Krajowej 36

15. Apteka Pod Mnichem II – ulica Nad Śluzami 33

16. Apteka Szybka – ulica 3 Maja 82/24

17. Apteka Dom Leków Ratuszowa – ulica Tuwima 4

18. Apteka Dom Leków – ulica Szczecińska 36K (tylko w godzinach pracy Leclerc)

19. Apteka Prima – ulica 11 Listopada 17

20. Przychodnia Rejonowa SPMZOZ – ulica Tuwima 37

21. Przychodnia Rejonowa SPMZOZ – ulica Wojska Polskiego 49

22. Przychodnia Rejonowa SPMZOZ – ulica 11 Listopada 7

23. Przychodnia Rejonowa SPMZOZ – ulica Łokietka 6

24. Przychodnia Rejonowa SPMZOZ – ulica Westerplatte 1

25. Centrum Zdrowia Salus w Słupsku – ulica Zielona 8 (Centrum Zdrowia)

26. Centrum Zdrowia Salus w Słupsku – ulica Piłsudskiego 2 (Przychodnia POZ)

27. Centrum Zdrowia Salus w Słupsku – ulica Szafranka 10 (Przychodnia POZ)

28. Centrum Zdrowia Salus w Słupsku – ulica Mochnackiego 1 (Przychodnia POZ)

29. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polo – ulica Wileńska 30

30. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ – ulica Westerplatte 67

31. Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Auxilium” – ulica Jana Pawła II 1

32. SPZOZ MSWiA w Koszalinie Przychodnia nr 2 – ulica Lelewela 58

33. Lekarz Domowy – ulica Kołłątaja 31

34. Podstawowa Opieka Zdrowotna przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku – ulica Hubalczyków 1

35. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku – ulica Hubalczyków 1

36. Urząd Miejski w Słupsku – plac Zwycięstwa 1

37. Urząd Miejski w Słupsku – plac Zwycięstwa 3 (mały ratusz)

Skomentuj