K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rower miejski w 2023 roku?

0

Za ponad 565 tysięcy złotych szczecińska spółka Geovelo od 2021 roku zarządzała funkcjonowaniem roweru miejskiego w Słupsku. Przez dwa sezony – łącznie przez 12 miesięcy – realizowała zadania związane z jego uruchomieniem i kompleksową eksploatacją. Za tydzień, 31 października, kończy się termin współpracy firmy z miastem. Czy Słupski Rower Miejski będzie kontynuowany?
.
– Mnogość potrzeb samorządu wymusza priorytetyzację wydatków, szczególnie przy tak dynamicznej sytuacji gospodarczej, niemniej liczymy, że uda się wygospodarować środki na kontynuację zadania – mówi Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Już teraz jednak należy się spodziewać, że nowa umowa będzie miała wyższą wartość niż dotychczasowa.
.
Realizacja usługi w sezonach 2021 i 2022 wiązała się z zapewnieniem 100 sprawnych rowerów, 10 stacji głównych i 10 uzupełniających. Główne stoiska zlokalizowane zostały przy placu Zwycięstwa 3, rondzie Staromiejskim, alei Wojska Polskiego, ulicy Tuwima (Wileńska), 11 Listopada (Bitwy Warszawskiej), Szczecińskiej (Małcużyńskiego), alei 3 Maja (MCK), ulicy Arciszewskiego (Racławicka), Hubalczyków (szpital) oraz ulicy Westerplatte (Akademia Pomorska). Oprócz tego operator zobligowany był do konserwacji rowerów i ich relokacji do stacji właściwych, jeśli pozostawiane były przez użytkowników w dowolnych miejscach na terenie miasta.
.
W zestawieniu dwuletnim sezon 2021 trwał pięć miesięcy, sezon 2022 – siedem. Pełne statystyki za bieżący rok zostaną przygotowane już po zakończeniu umowy, czyli po 31 października. Na razie ratusz dysponuje danymi, które uwzględniają sezon 2022 do 15 września:
– ilość wypożyczeń – 4.363 (w 2021 roku około 6.500)
– średnia dzienna ilość wypożyczeń – 25,97
– ilość minut wypożyczeń – 155.102 (w 2021 roku około 270.000)
– średni czas wypożyczenia w minutach – 35,55
– przejechany dystans w metrach – 4.764.268 (w 2021 roku około 6.700.000)
– średni dystans w metrach na jedno wypożyczenie – 1.091,97
– ilość wypożyczających – 1.052 (w 2021 roku około 1.700)
– ilość spalonych kalorii – 1.085.579
– zmniejszona emisja CO2 w gramach – 1.308.303 (w 2021 – 2.124.000)
.
Atrakcyjność tego alternatywnego środka komunikacji w mieście uszczupla nieco jego sezonowość. Ale z pewnością stanowi on panaceum na zakorkowane miasto wiosną i latem. Czy jednak tendencja nie przechyla się w stronę e-urządzeń, np. e-rowerów, z których korzystać można bez względu na kondycję czy problemy zdrowotne? Z pobieżnego oglądu sytuacji widać, że na ulicach Słupska bardzo dużo osób korzysta z elektrycznych hulajnóg. Użytkownicy wybierają je ze względu na prędkość, z jaką mogą się przemieszczać, i brak konieczności podejmowania wysiłku. Przyznać jednak trzeba, że jest to usługa droższa od ceny biletu miejskiego czy usługi Słupskiego Roweru Miejskiego, do której miasto dopłaca.
.
Co przeważy w decyzjach radnych i władz miejskich przy zatwierdzaniu przyszłorocznego budżetu, dowiemy się w grudniu, choć – jak zapowiada ratusz – program Słupskiego Roweru Miejskiego ma być kontynuowany.
.
– Trudno na tym etapie prognozować, czy firma Geovelo nadal będzie świadczyć przedmiotową usługę, czy też w postępowaniu wyłoniony zostanie inny wykonawca. Na razie wiadomo, że w projekcie budżetu na rok 2023 zostały uwzględnione środki na kontynuację usługi Słupskiego Roweru Miejskiego – informuje Monika Rapacewicz.
(Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj