K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Schody i skarpa do konsultacji

0

Słupski ratusz ogłosił termin konsultacji społecznych na temat kolejnej inwestycji. Potrwają one od 6 do do 27 listopada, a mieszkańcy opiniować będą koncepcję przebudowy schodów widokowych wraz z zagospodarowaniem skarpy wzdłuż ulicy Gdyńskiej.

W załączniku do zarządzenia o konsultacjach czytamy, że „inwestycja zakłada przebudowę schodów, stanowiących piesze połączenie komunikacyjne pomiędzy ulicą Górną, a ulicą Brzozową oraz budowę odcinków ogólnodostępnych, rekreacyjnych ciągów pieszych zlokalizowanych na skarpie wzdłuż ul. Górnej. Zagospodarowanie skarpy zakłada budowę głównego ciągu pieszego o długości ok. 120 m oraz ciągu pomocniczego o długości ok. 115 m oraz ciągu pieszego w postaci zatopionych w trawie płyt gabarytowych. Ponadto zaprojektowano cztery punkty widokowe, wyposażone w obiekty małej architektury w postaci ławek, koszy na odpady, stojaków na rowery i siedzisk. W ramach zagospodarowania skarpy oraz remontu schodów wykonana zostanie gospodarka zielenią, polegająca na uporządkowaniu istniejącej zieleni oraz wkomponowaniu nowych nasadzeń zieleni niskiej. W ramach inwestycji zostanie także wykonane miejsce rekreacyjne z dostępnymi leżakami, a projektowane ciągi oraz schody zostaną oświetlone”.
Ta inwestycja chyba najmniej ucieszy pomysłodawców projektu remontu chodników przy ulicach Górnej i Kosynierów Gdyńskich, który został zrealizowany przed rokiem w ramach budżetu obywatelskiego. Przebudowa skarpy i schodów na pewno będzie wymagała użycia ciężkiego sprzętu budowlanego, a ten naruszy nowo położoną nawierzchnię chodnika. Spodziewać się należy, że część z 450 tys. zł wydatowanych na chodnik już teraz ląduje… w błocie.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Więcej informacji o nich oraz planami inwestycji można znaleźć na stronie bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/6054.html. (opr. rkh)
Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj