K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Łapacze deszczu

0

Ogrody deszczowe w mieście są formą aranżacji miejsc zielonych, przy czym ich najważniejszą funkcją jest zbieranie wód opadowych z obszaru większego, niż same zajmują – z jezdni, parkingów czy chodników. W ten sposób zapobiegają podtopieniom powstającym na skutek występowania znacznych opadów atmosferycznych. Powierzchnie, na których aranżowany jest ogród deszczowy, powinny charakteryzować się niewielkim spadkiem gruntu, a przede wszystkim dobrą przepuszczalnością i porowatością podłoża, dzięki czemu wody wchłaniane są równomiernie i przefiltrowane stopniowo uwalniane do ekosystemu.
.
Ogród jest w przestrzeni miasta uzupełnieniem podziemnej infrastruktury odwodnieniowej. Dzięki komponującej go bioróżnorodności, wielu gatunkom roślinności jego zapotrzebowanie na wodę jest dużo większe niż w wypadku zwykłego trawnika, dlatego zebrana przez niego deszczówka w części wykorzystywana jest od razu do samopodlewania.
.
W Słupsku pojawią się podobne miejsca, wzbogacone o niecki filtracyjne, rowy bioretencyjne i muldy chłonne. Całość realizowana będzie w siedmiu punktach miasta jako słupskie zieleńce deszczowe. Te zielone wyspy mają rozsączać wody opadowe spływające z powierzchni utwardzonych, odparowywać je, a także wykorzystywać do utrzymania własnych roślin. Natomiast w sytuacjach awaryjnych, wystąpienia deszczów nawalnych, ich zadaniem będzie opóźnianie odprowadzania nadmiaru tych wód do kanalizacji deszczowej. Po to wykonane zostaną specjalne przyłącza do podziemnej infrastruktury. W szerszym ujęciu deszczowe ogrody, które pochłaniać będą dwutlenek węgla, przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście. Dzięki wielotysięcznym nowym nasadzeniom roślin mają mieć wpływ na łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła.
.
Słupskie zieleńce pojawią się przy ulicach Artura Grottgera, Szczecińskiej, Jana III Sobieskiego i Stefana Banacha, Grunwaldzkiej, alei 3 Maja oraz na obszarze objętym rewitalizacją – na placu Dąbrowskiego i przy ulicy Ignacego Paderewskiego. W tej chwili trwają pierwsze prace instalacyjne w dwóch ostatnich lokalizacjach. Tereny wskazane w projekcie, o łącznej powierzchni około 50 tysięcy mkw., wzbogacone zostaną o 110 nowych drzew, 16 tysięcy krzewów, 21 tysięcy bylin i krzewinek, ponad 5 tysięcy sztuk traw ozdobnych i niemal 28 tysięcy roślin cebulowych.
.
Zadanie realizują firmy Krężel oraz Jantar i Ogrody. Cała inwestycja ma być oddana do użytku w 2023 roku. Koszt prac skalkulowany został na poziomie nieco ponad 3 milionów złotych. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj