K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Transportowa przed odbiorem

0

Na ulicy Transportowej w Kobylnicy trwają ostatnie prace przed oddaniem jej użytkownikom. Wykonawca przebudowy tego szklaku komunikacyjnego przygotowuje inwestycję do odbioru.
Inwestycja prowadzona na ulicy Transportowej w Kobylnicy wyszła naprzeciw oczekiwaniom wielu kierowców. Są wśród nich zarówno pracownicy firm mających swoje siedziby przy tej ulicy, jak i mieszkańców Słupska i Kobylnicy, którzy z tego szlaku korzystali alternatywnie dla przejazdu ulicą Witosa. Położona została już nawierzchnia ścieralna, a zastosowana w niej mieszanka może zaskakiwać. Jest to mieszanka mineralno-asfaltowa SMA, która zalecana jest jako właściwa dla dróg szczególnie obciążonych ruchem drogowym. W Polsce najczęściej wykorzystywana jest podczas budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu.
Obecnie na tej ulicy prowadzone są prace porządkowe i związane z oznakowaniem pionowym i poziomym jezdni. Zagospodarowywane są także tereny zielone w pasie drogowym. Przed wykonawcą jeszcze jest zadanie wykonania inwentaryzacji powykonawczej, a następnie dokonanie odbioru przez inwestora. Wójt Leszek Kuliński poinformował, że otwarcie tej ulicy możliwe jest w pierwszych dniach grudnia tego roku.
Ryszard Hetnarowicz
Fot.: Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj