K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Mistrzyni wiedzy o regionie

0

W przeddzień Święta Niepodległości w słupskim ratuszu odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Słupsku i Regionie. Uczestniczyli w nim uczniowie miejskich szkół podstawowych.

Konkurs ten przed 25 laty zainicjowała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 10 w Słupsku. Początkowo miał on charakter wewnątrzszkolny, ale później przerodził się w wydarzenie międzyszkolne, w którym obecnie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII. Celem konkursu jest m.in. propagowanie wśród uczniów idei małej ojczyzny oraz historii Słupska, rozwijanie zainteresowań historią regionu, podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego, tradycji oraz słynnych mieszkańców miasta i regionu. W konkursie wzięło udział 27 uczniów, którzy w ciągu 45 minut mieli do wypełnienia test. Składał się on z pytań o znacznym stopniu trudności. Uczennicą, która zdobyła największą liczbę punktów i zyskała tytuł Mistrza Wiedzy okazała się Hanna Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku. Przyznała ona, że największą trudność sprawiło jej rozwiązanie krzyżówki. Laureatka nagrodę i gratulacje odebrała od prezydent miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.

Prowadzona była także klasyfikacja zespołowa. W niej najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku, która wyprzedziła SP 3 i SP 9. Warto podkreślić, że organizatorem konkursu nadal pozostaje SP 10. (opr. rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj