K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Postęp prac przy dworcu

0

Budowa węzła transportowego, w tym nowego dworca autobusowego, parkingów park & ride, bike & ride, oświetlenia, monitoringu, elementów małej architektury i informacji pasażerskiej, zadaszenia dojść w obrębie węzła, a przy tym możliwość zmiany środków transportu w dogodnych warunkach mają spowodować wzrost komfortu podróżujących i podnieść atrakcyjność komunikacji zbiorowej – mówią urzędnicy słupskiego ratusza. Dodatkowo, już po oddaniu do użytku tunelu pod dworcem PKP w zdecydowany sposób poprawią się warunki komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy Zatorzem i centrum miasta.
.
Realizacja miejskiego węzła przesiadkowego, największej obecnie inwestycji budowlanej w Słupsku, właśnie wchodzi w etap maksymalnego spiętrzenia prac. Jak informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku, ich zakres dotyczy wszystkich branż, ponieważ z jednej strony ku końcowi zmierza budowa wyjścia z tunelu pod stacją kolejową, z drugiej – kładziony jest dach nad częścią główną dworca autobusowego. Wcześniej zadaszone zostały przylegające do budynku podjazdy dla autobusów.
.
Aktualnie wykonawca zakończył odtwarzanie konstrukcji drewnianych, mających stanowić widowiskowy element bezpośrednio nad wyjściem z tunelu. Budulec jest oryginalny, pozyskany z historycznej zabudowy kolejowej, choć w niektórych częściach wymagał uzupełnienia. Nad efektem prowadzonych robót pracowali cieśle, jednak jakość tych zabiegów – mówi wicedyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej – będzie mieć walor niemal artystyczny. W tej chwili ten etap robót właśnie zakończono. Zrekonstruowane drewniane elementy konstrukcyjne wesprą się teraz na posadowionych już kolumnach żelbetowych.
.
Na terenie prowadzonej inwestycji trwają także roboty drogowe. Wykonano już pierwszy moduł parkingu, a także podbudowę pod miejsca odstawcze dla pojazdów przewoźników. Jeszcze w tym tygodniu wykonawca wejdzie z nowymi nawierzchniami drogowymi pod wiatę peronową, pod którą powstaną stanowiska dla autobusów.
Trwają również roboty związane z uzbrojeniem terenu. Ważnym elementem jest przeciągnięcie sieci kanalizacyjno-sanitarnej do alei 3 Maja, co pozwoli zasilić obiekt transportowy w wodę, a także pozbyć się nadmiaru wody deszczowej. W ubiegłym miesiącu zainstalowano już duży, mieszczący 500 litrów sześciennych zbiornik retencyjny, który docelowo na stałe ma być połączony z siecią kanalizacji deszczowej.
.
Etap prac związany z budową stacji autobusowej w ramach węzła transportowego zakończy się na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku. Koszt inwestycji wynosi 28,9 miliona złotych.
.
Dworzec dla autobusów regionalnych i dalekobieżnych ma być połączony z nowym obiektem dworca PKP tunelem dla pieszych pod torami kolejowymi. Przebudowa stacji Słupsk to odrębna inwestycja, realizowana przez PKP. (jwb)

Skomentuj