K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

O patronce roku 2022 i modzie XIX wieku

0

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na wykład pt. „W tiurniurze na drabince sznurkowej, czyli Maria Konopnicka – kobieta niezwykła”. Poprowadzi go dr Aneta Aleksandra Duda, zajmująca się historią XIX wieku. Cennym urozmaiceniem wystąpienia będzie pokaz sukien z epoki, które zaprezentują członkinie zespołu Secesja.
.
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 19 listopada, o godzinie 12 w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Bohaterką wykładu będzie wybitna poetka i pisarka Maria Konopnicka, twórczyni „Roty”, autorka tekstów krytycznoliterackich i recenzji utworów innych pisarzy, działaczka społeczno-polityczna i tłumaczka. Zapisała się w historii zarówno jako osoba zaangażowana w sprawę obrony polskości w czasie zaborów, jak i w pomoc najuboższym czy emancypację kobiet. Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, której 180. rocznica urodzin obchodzona była w maju. „Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901-1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze” – napisano w uzasadnieniu.
.
Zespół Secesja został utworzony przez dr Anetę Aleksandrę Dudę, której zainteresowania skupiają się wokół historii polskich rodzin arystokratycznych i ziemiańskich oraz szeroko pojętej historii kultury materialnej XIX wieku. Członkinie grupy współpracują przy odtwarzaniu historycznych sukien, prezentują je, poznają tańce dziewiętnastowieczne, uczestniczą w pokazach przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych. Organizatorzy spotkania w muzeum zapraszają wszystkich zainteresowanych działalnością polskiej pisarki. Wstęp wolny. (jwb)

Skomentuj