K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Stacja Słupsk w nowej perspektywie

0

Znamy wykonawcę przebudowy stacji kolejowej Słupsk. Zadanie ma zrealizować firma Torpol, która w postępowaniu przetargowym PKP PLK złożyła najkorzystniejszą ofertę. Na realizację przedsięwzięcia zamawiający zarezerwował 710 milionów złotych brutto, natomiast zwycięski podmiot zaproponował kwotę 691 milionów złotych. Już we wrześniu w aukcji elektronicznej oferta Torpolu zdobyła największą liczbę punktów, ale wskazanie najkorzystniejszej oferty mogło nastąpić nie wcześniej niż po analizie i badaniu pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Pozytywny efekt weryfikacji pozwolił teraz na oficjalne dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. Niemniej pozostali oferenci mają jeszcze czas na złożenie ewentualnych odwołań od werdyktu. Tym samym na ostateczne podpisanie umowy wykonawczej trzeba jeszcze poczekać.
.
Przebudowa stacji kolejowej Słupsk w połączeniu z miejskim projektem budowy dworca autobusowego, parkingów park & ride, bike & ride, oświetlenia, monitoringu, elementów małej architektury i informacji pasażerskiej pozwoli na stworzenie kompleksowego węzła transportowego. Zakres robót planowanych przez PKP PLK w ramach słupskiej inwestycji obejmie modernizację trzech peronów. Zostaną one wydłużone do 400 metrów i podwyższone do 76 centymetrów, co znacznie ułatwi wsiadanie do pociągów i wysiadanie. Warto dodać, że aktualnie stacja w Słupsku ma jedne z najniżej posadowionych peronów w Polsce. Po zakończeniu inwestycji pojawią się na nich elementy małej architektury, oświetlenie, nowe oznakowanie i gabloty informacyjne. Zachowane i odrestaurowane zostaną zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Na każdym zamontowane zostaną windy, które ułatwią przemieszczanie się pasażerów, zwłaszcza z niepełnosprawnościami. Pojawi się także system dynamicznej informacji pasażerskiej, prezentujący na elektronicznych nośnikach dane dotyczące aktualnego przebiegu przewozu, komunikaty o utrudnieniach w ruchu czy też prognozowany lub rozkładowy czas odjazdu i przyjazdu pociągu. Bardzo ważnym elementem inwestycji jest także przebudowa dawnego przejścia podziemnego pod układem torowym, jego poszerzenie i wydłużenie w stronę dworca autobusowego.
.
Przy okazji prac modernizacyjnych w obrębie stacji Słupsk zaplanowana jest też realizacja nowego peronu na przystanku Kobylnica Słupska oraz przebudowa obiektów inżynieryjnych, w tym XIX-wiecznego mostu na rzece Słupia w rejonie ulicy Borchardta, który pozwoli na poprowadzenie drugiego toru, a także wiaduktów kolejowych nad ulicami Tuwima/Szczecińską, Poniatowskiego/Grunwaldzką oraz Portową/Bałtycką. Zniknie także wąskie gardło tunelu pod wiaduktem na ulicy Sportowej, które znacznie ogranicza teraz ruch pojazdów. Wiadukt zostanie poszerzony, dzięki czemu przejazd pod nim będzie łatwiejszy i możliwy dla pojazdów o większych gabarytach. Powstaną pod nim dwa pasy jezdni w obie strony. Niestety w wypadku kolizjogennego wiaduktu na Poniatowskiego nie będzie możliwe pogłębienie pod nim przejazdu ze względu na warunki gruntowe ani podniesienie samej konstrukcji.
.
W zakresie prac ma znaleźć się również budowa lokalnego centrum sterowania i nowego systemu kierowania ruchem kolejowym z licznikowym systemem kontroli niezajętości torów i rozjazdów. Kompleksowo przebudowany zostanie układ torowy.
.
Prace modernizacyjne na linii kolejowej 202 w obrębie stacji Słupsk współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. Przebudowa infrastruktury kolejowej ma zakończyć się w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy. Pozostaje jeszcze kwestia budowy samego budynku dworca kolejowego, stanowi on jednak odrębną inwestycję, która wpisuje się w kolejne etapy modernizacji węzła transportowego. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek, wizualizacja: PKP PKL)

Skomentuj